Wat is het verschil tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid?

1 juli 2024


Ben je ondernemer, dan zul je ongetwijfeld weten dat het bedrijfsleven gepaard gaat met risico’s. Om je bedrijf te beschermen, is het essentieel de juiste aansprakelijkheidsverzekering te hebben. Maar welke verzekering(en) heb je nodig en waarom? In deze blog lees je over het verschil tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid, zodat je weet welke verzekeringsvorm het beste past bij jouw bedrijf. 

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Allereerst gaan we in op de vraag wat beroepsaansprakelijkheid inhoudt. Heb je een adviserende functie, bijvoorbeeld als advocaat, accountant of consultant? Op het moment dat je een klant van advies voorziet dat onjuist blijkt te zijn, kun je aansprakelijk gesteld worden. In dit geval gaat het om beroepsaansprakelijkheid, waarbij beroepsmatige fouten zijn gemaakt. Om jezelf te beschermen tegen claims en oplopende kosten, is het zeer aan te bevelen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) af te sluiten. 

Deze vorm van verzekering is cruciaal (en soms ook verplicht) voor beroepen waarbij advies of dienstverlening wordt verstrekt. Daarbij kun je denken aan de volgende beroepsgroepen:

Wat dekt de BAV?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt meestal de kosten van juridische verdediging. Daarnaast ben je gedekt tegen financiële schadeclaims voortkomend uit fouten, nalatigheden of onzorgvuldigheden in het beroepsmatig handelen. Dit kan variëren van verkeerde adviezen tot het niet naleven van professionele normen.

Stel dat een accountant een fout maakt in de belastingaangifte van een klant, wat resulteert in een boete van de belastingdienst. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering zou de kosten van de verdediging en de boete dekken. Voor een architect kan een ontwerpfout leiden tot bouwfouten, waarvoor de verzekering dekking biedt.

Wat is bedrijfsaansprakelijkheid?

Waar beroepsaansprakelijkheid betrekking heeft op beroepsmatige fouten, kan jouw bedrijf aansprakelijk gesteld worden na een ongeluk of schade die wordt veroorzaakt bij derden. Wordt hier een claim voor ingediend, dan kan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) dekking bieden tegen de schadekosten. De verzekering is geschikt en toepasselijk voor elke onderneming, van kleine tot grote bedrijven. De volgende sectoren doen er in ieder geval goed aan om een AVB af te sluiten:

 • bouwbedrijven
 • detailhandelaars
 • horeca
 • productiebedrijven
 • dienstverlenende bedrijven

Wat dekt de AVB?

De AVB dekt de kosten van juridische verdediging en schadevergoedingen als gevolg van claims van derden voor lichamelijk letsel, materiële schade of persoonlijke en reclame-inbreuken. Dit kan variëren van letsel aan een klant tot schade veroorzaakt door je producten.

Een voorbeeld is een klant die uitglijdt op een natte vloer in een winkel en letsel oploopt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zou de medische kosten en eventuele juridische kosten dekken. Voor een bouwbedrijf kan schade aan een naburig pand tijdens bouwwerkzaamheden gedekt zijn.

Verschillen tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid

Je hebt kunnen lezen over beide vormen van aansprakelijkheid. Maar voordat je een verzekering wilt afsluiten, lees je hier eerst wat het verschil is tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. De verschillen hebben betrekking op de volgende factoren:

 1. Risico’s binnen professionele diensten vs. bedrijfsactiviteiten: 
  Beroepsaansprakelijkheid heeft te maken met risico’s gerelateerd aan fouten in professioneel advies of dienstverlening aan derden. Bedrijfsaansprakelijkheid gaat over risico’s van materiële schade of letselschade aan derden dat veroorzaakt wordt tijdens werk.
 2. Professionals vs. bedrijven:
  De BAV is specifiek bedoeld voor professionals die een adviserend beroep uitoefenen, zoals advocaten en architecten. Een AVB is geschikt voor allerlei bedrijven, van winkels tot bouwbedrijven.

Kiezen tussen beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Het kiezen van de juiste aansprakelijkheidsverzekering is cruciaal voor de bescherming van je bedrijf. Sluit je de verkeerde verzekering af, dan kan dit leiden tot financiële verliezen en juridische complicaties. Door het verschil tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid te begrijpen, kun je beter inschatten welke verzekering specifieke risico’s dekt en je bedrijf optimaal beschermt. Denk daarom goed na over de potentiële schade en de kosten van claims die je zou kunnen tegenkomen. Daarbij kan je ervan uitgaan dat de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering eigenlijk voor elk bedrijf geschikt en nuttig is en dat adviserende beroepen daarnaast ook gebaat zijn bij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Om te bepalen welke verzekering bij jouw bedrijf past, is het raadzaam deskundig advies in te winnen. In de eerste plaats kun je diverse BAV’s vergelijken om vervolgens vast te stellen welke aanbieder het voordeligst is. Hetzelfde geldt voor het vergelijken van AVB’s. Heb je al een keuze kunnen maken, dan is de volgende stap om een verzekering af te sluiten.

Deskundig advies raadplegen?

Het begrijpen van het verschil tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid is essentieel voor de bescherming van je onderneming. Beide verzekeringen bieden belangrijke dekking voor verschillende soorten risico’s. Door de juiste verzekering te kiezen, kun je je bedrijf beschermen tegen financiële en juridische problemen.

Bij Yezzer helpen we je graag verder te bepalen welke verzekeringsvorm je voor jouw bedrijf moet afsluiten. Raadpleeg onze online vergelijkingstool, zodat je volledig geïnformeerd bent en een passende keuze kunt maken voor jouw bedrijf.

Direct beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Direct bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken