Arbeidsongeschiktheidsverzekering: 6 aandachtspunten voor een AOV afsluiten

6 februari 2014


Je wilt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten, of je denkt hier nog over na. Maar waar moet je dan eigenlijk op letten? Verschillende factoren, waaronder het verzekerd bedrag, de dekking en het eigen risico, spelen een rol. We zetten zes belangrijke punten op een rijtje voor een AOV afsluiten.

Je wilt een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. Maar waar moet je dan eigenlijk op letten? We zetten zes belangrijke punten op een rijtje voor een AOV afsluiten.


1. Het verzekerde bedrag

Afhankelijk van hoeveel inkomen je nodig hebt om in je levensonderhoud te voorzien, kies je een bijpassend niveau. Wellicht kan een (levens)partner inspringen of is het niet nodig om het inkomensniveau dat je gewend bent te behouden, zodat je kunt kiezen voor een relatief laag verzekerd bedrag. Logischerwijs heeft dit invloed op de premie die je betaalt voor je AOV.

 

2. Het eigen risico

Niet iedere keer dat je ziek bent, betekent dat je inkomen verliest. Of anders gezegd aanvullende inkomen nodig hebt. Daarom hanteren verzekeraars een wachttijd voor de AOV, die je qua lengte zelf bij kunt stellen. Voor ieder verschilt de periode die hij of zij kan overbruggen zonder extra maatregelen. De lengte van de wachttijd heeft een duidelijke invloed op de premiestelling. Wil je een AOV afsluiten, maar vind je de prijs nogal hoog, dan is het goed om eens met deze lengte te ‘schuiven’ en te kijken wat de precieze invloed is.

 

3. De dekking

Een AOV afsluiten hoeft niet voor alle voorvallen die denkbaar zijn binnen het AOV-domein. Het is mogelijk om de dekking te beperken. Zo komt het voor dat ondernemers alleen het risico op ongevallen of ernstige aandoeningen afdekken. Wederom geldt: hoe uitgebreider de verzekering, hoe hoger de premie.

 

4. Passende arbeid

Wil je de juiste AOV afsluiten, dan is het belangrijk om goed vooruit te denken. Je dient bijvoorbeeld de keuze te maken bij een AOV afsluiten of je bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid passende arbeid wilt verrichten. Deze optie zorgt voor een lagere premie van je AOV, maar stelt je verplicht om werk te accepteren buiten je eigen beroep. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de opleiding en werkervaring die je hebt gehad.

 

5. Leeftijdsafhankelijkheid en eindleeftijd

De premie van de AOV is enigszins flexibel te maken. Zo kun je bij een AOV afsluiten kiezen voor een leeftijdsafhankelijke premie, die in de eerste jaren relatief laag is en na verloop van tijd stijgt, aangezien het risico op arbeidsongeschiktheid toeneemt met de jaren. Daarbij heb je ook de keuze om een uitkering vanuit de AOV niet standaard tot 65 of 67 jaar door te laten lopen, maar tussen de 50 en 65. Ook kan een verzekeraar op basis van een zwaar beroep zelf een lagere eindleeftijd instellen.

 

6. Indexatie van verzekerd bedrag en uitkering

Het uit te keren bedrag vanuit de AOV vastzetten is overzichtelijk, maar daarmee wordt geen rekening gehouden met inflatie en loopt de waarde van de uitkering dus terug. In de regel is er bij het afsluiten van een AOV de keuze niet alleen de bedragen bij uitkering mee te laten groeien, maar ook het verzekerde bedrag zelf, aangezien inkomens in de regel toenemen met de jaren. Een stukje zekerheid voor een passend inkomen, maar zoals met alle keuzes ook van invloed op de premiestelling van je AOV.

Benieuwd wat een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kost? Vergelijk Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen