Welk soort AOV is voor jou het beste?

21 januari 2014

Het is niet eenvoudig om te kiezen uit het grote aanbod van verzekeraars op AOV gebied. Wil je een AOV met volledige dekking waarbij vrijwel alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid gedekt zijn? Of volstaat een AOV met beperkte dekking waarbij bijvoorbeeld alleen ernstige ziekten worden gedekt? De AOV mogelijkheden op een rij.

Het is niet eenvoudig om te kiezen uit het grote aanbod van verzekeraars op AOV gebied. Wil je een AOV met volledige dekking waarbij vrijwel alle oorzaken van arbeidsongeschiktheid gedekt zijn? Of volstaat een AOV met beperkte dekking waarbij bijvoorbeeld alleen ernstige ziekten worden gedekt? De AOV-mogelijkheden op een rij.

Traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
Meest complete dekking | Grootste aanbod op de markt
Af te sluiten via een tussenpersoon bij een verzekeraar

Deze verzekering biedt de meeste zekerheid voor continuïteit van je inkomen tot (maximaal) aan je pensioen bij arbeidsongeschiktheid. Hoewel de premies alleszins mee kunnen vallen is dit de 'duurste' AOV, maar ook meest complete vorm van het verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Er zijn veel AOV-aanbieders met allerlei varianten. Voor het maken van een juiste keuze is het van belang dat je een onafhankelijke vergelijking maakt of laat maken door een onafhankelijke partij. Hieruit zou moeten blijken wat voor jou de beste AOV is tegen de laagst verkrijgbare premie.

Deze AOV-verzekering sluit je in de meeste gevallen af via een tussenpersoon. Dit brengt (afsluit)kosten en maandelijkse (beheers)kosten met zich mee. De onderlinge verschillen in deze kosten zijn groot. Let hier dus ook op!

'Uitgeklede' arbeidsongeschiktheidsverzekering
Alleen dekking tegen ernstige ziekten en/of ongevallen | Beperkte uitkeringsduur
Af te sluiten via een tussenpersoon bij een verzekeraar

Je kunt je hiermee alleen verzekeren tegen ernstige ziekten en/of ongevallen. De uitkeringsduur is beperkt (bijvoorbeeld 5 jaar) of is er sprake van een eenmalige uitkering.

De premie is beduidend lager dan een traditionele AOV en er zijn meerdere aanbieders.

Het lijkt niet verstandig hiervoor te kiezen als je zekerheid wilt; er zijn vele oorzaken van arbeidsongeschiktheid die niet gedekt zijn.

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
Lijkt het meest op een traditionele AOV | Individuele verzekering, collectieve voorwaarden
Af te sluiten via branche- of beroepsorganisaties voor zelfstandigen

Als je in aanmerking komt voor een collectieve AOV omdat je bent aangesloten bij een branche- of beroepsorganisatie, kan dit interessant zijn. Nadeel is dat er meestal met één verzekeraar bepaalde afspraken zijn gemaakt. Al is er meestal sprake van een korting, deze AOV-verzekeraar hoeft niet per se de beste te zijn.

Alternatieven voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Broodfondsen
Maximaal twee jaar uitkering bij ziekte | Geen verzekering maar op basis van solidariteit.

Hierbij spreekt een groep ondernemers af dat ze elkaar helpen als een van hen ziek wordt. Wordt iemand uit de groep ziek, dan ontvangt hij van elk lid uit de groep een schenking. Een soort AOV die je met elkaar opzet.

Dit is een relatief nieuw concept waarbij sprake is van een eenmalige instap fee en een maandelijkse contributie van circa € 10,-. Daarnaast betaal je per maand 4,5% van het bedrag dat je ontvangt bij ziekte.

Er zijn verschillende mogelijke redenen waarom ondernemers kiezen voor deelname aan een broodfonds. Het kan zijn dat ondernemers niet terechtkunnen bij een gewone verzekeraar voor een traditionele of uitgeklede AOV om bijvoorbeeld medische redenen of beroepsrisico. Maar ook vanwege de lagere premie en/of specifieke voorkeur wordt het broodfonds nogal eens opgezocht.

Vangnet AOV
Voor starters die nergens anders terecht kunnen om medische redenen | Vaak hogere premie Af te sluiten via een tussenpersoon bij een verzekeraar.

Indien je binnen drie maanden na de start van je bedrijf een traditionele AOV hebt aangevraagd, maar bent afgewezen op medische gronden, dan kun je vaak bij dezelfde verzekeraar wel een vangnetverzekering aanvragen. Dit kan tot 15 maanden na de startdatum van je bedrijf.

Vrijwillig verzekeren via het UWV
Voor startende ondernemers die niet bij een verzekeraar terechtkunnen
Vaak veel ongunstiger dan een traditionele verzekeraar

Je kunt je vrijwillig verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid binnen 13 weken nadat je bedrijf is gestart. De premie is fors vergeleken met de dekking en is alleen het overwegen waard als je bij een verzekeraar niet terechtkunt om bijvoorbeeld medische redenen. Een traditionele AOV is veel uitgebreider en vaak goedkoper.

Woonlastenverzekeringen
Bij enkele verzekeraars af te sluiten voor zelfstandigen in bezit van een eigen woning.
Geschikt voor zelfstandigen die voldoende hebben aan dekking van de woonlasten
Beperkte uitkeringsduur


Deze polis volstaat als je een partner hebt met voldoende daadkracht. Nadeel is de beperkte uitkeringsduur. Bij blijvende arbeidsongeschiktheid vervalt de uitkering na de afgesproken dekkingsperiode, meestal 5 of 10 jaar.

Bij Yellow Walnut Verzekeringen kun je direct online een AOV vergelijken. Je ziet dan direct het verschil in de online premies en de verschillende voorwaarden van AOV's.