Disclaimer

 

Disclaimer Yezzer

De website van Yezzer (onderdeel van online dienstverlener Yellow Walnut B.V.) en de informatie die daarop geplaatst is wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.  Het kan echter voorkomen dat informatie niet volledig is of dat er onjuistheden op de website staan, waaronder premies of informatie over bepaalde verzekeringen. Het is geheel voor risico van de bezoeker om gegevens en informatie op de website van Yezzer te gebruiken. Voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden aanvaardt Yezzer geen enkele aansprakelijkheid. Indien je uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, ben je zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan. We wijzen je er hierbij dus expliciet op dat Yezzer niet verantwoordelijk is voor enige (financiële) schade die voortvloeit uit jouw beslissingen. De via deze site verstrekte informatie door Yezzer is geen aanbod of financiële dienst. Door het gebruik van de website aanvaard je deze disclaimer, de privacyverklaring en eventuele aanpassingen daarvan.

Yezzer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in internet- en/of communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Yezzer of een derde worden beheerd. Yezzer is ook niet aansprakelijk voor andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de website en de daaraan verbonden faciliteiten van Yezzer of derden.

Van deze website mag niets zonder schriftelijke toestemming van Yezzer worden gekopieerd, vermenigvuldigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de via de website aangeboden informatie berusten bij Yellow Walnut Verzekeringen dan wel bij derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden.

Yezzer verwerkt persoons- en bezoekersgegevens volgens de door haar gehanteerde privacyverklaring. Voor meer informatie zie de privacyverklaring van Yezzer op de website.

 
Over ons

Diensten die belangrijk zijn bij het ondernemen zijn vaak te duur, te ingewikkeld of niet beschikbaar wanneer het jou juist wel uitkomt. Yellow Walnut, waar Yezzer onderdeel van is, vindt dat dit anders kan en maakt diensten toegankelijker voor ondernemers. Zodat de kans op groei en succes in het ondernemerschap wordt vergroot.

Lees meer

Geïnteresseerd?

Bent jij net als andere ondernemers ook overtuigd van de eenvoud, kwaliteit en prijs van onze verzekeringen? Vergelijk dan de aangesloten verzekeraars en sluit direct online jouw nieuwe vezekering af!

Vergelijken en afsluiten

Veelgestelde vragen
 • Waarom zou ik een AOV afsluiten?
 • Wat kost een AOV?
 • Waarom zou ik een AOV afsluiten bij Yezzer?
 • Waarom zou ik een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten?
 • Wat dekt een verzuimverzekering precies?
 • Is een verzuimverzekering verplicht?
 • Wat kost een verzuimverzekering?
 • Waarom heb ik een beroepsaansprakelijkheidsverzekering nodig?
 • Ben ik verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten?
 • AOV voor ZZP'ers verplicht?
 • Wat is het verschil tussen een BAV en een AVB?
 • Wat kost een BAV?

Alle vragen ›
Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout