Wat houdt een basis AOV in?

3 juni 2019

Er is de laatste tijd steeds meer nieuws over een zogenoemde basis AOV (AOV = arbeidsongeschiktheidsverzekering), ook wel een basisvoorziening bij arbeidsongeschiktheid genoemd. Een basisvoorziening bij arbeidsongeschiktheid zou de oplossing moeten zijn voor ZZP’ers die een normale AOV te duur vinden. Een AOV dekt het risico van het verlies van inkomen als een ZZP’er of MKB ondernemer langdurig arbeidsongeschikt raakt. In dit blog wordt kort toegelicht wat een basis AOV zou kunnen inhouden.

Uit onderzoek (door ZZP Nederland, in 2019) is gebleken dat een grote groep ZZP’ers voorstander is van een basisvoorziening bij arbeidsongeschiktheid . Van de 5500 ZZP’ers die aan het onderzoek hebben meegedaan blijkt dat  bijna 90% voor een basisverzekering bij arbeidsongeschiktheid is (basis AOV). Dit is opmerkelijk, want sinds 2011 neemt het percentage verzekerde ZZP’ers juist af. In 2011 had 23% van alle ZZP’ers in Nederland nog een AOV, terwijl dit in 2017 nog maar 18,6% was. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dekking en voorwaarden

Het idee achter de basisvoorziening is dat er pas een basisinkomen uit wordt gekeerd bij blijvende en gehele arbeidsongeschiktheid (IVA-risico). Er wordt dus niks uitgekeerd als de arbeidsongeschiktheid niet langdurig en volledig is. Volledige arbeidsongeschiktheid betekent dat het niet mogelijk is om te werken, ongeacht het beschikbare werk.

De ZZP’ers hebben zelf een aantal wensen bij een basis AOV, namelijk dat de premies betaalbaar moeten zijn, dat de basis AOV voor alle werkenden moet gelden en dat niemand afgewezen mag worden door een verzekeraar, ook wel volledige acceptatie genoemd. Het komt namelijk ook voor dat ouderen of mensen met een risicovol beroep worden afgewezen door verzekeraars, omdat het een te hoog risico zou zijn om deze personen te verzekeren.

Premie

Met een basisvoorziening bij arbeidsongeschiktheid zal de maandelijkse premie tussen de €50 en de €100 moeten liggen, aldus Maarten Post van ZZP Nederland. Dit is een stuk betaalbaarder dan de €200 per maand die het nu gemiddeld kost om een AOV af te sluiten. Wil je als ZZP’er een hoger verzekerd bedrag hebben, of al bij tijdelijke of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid verzekerd zijn? Ook dat zou dan mogelijk moeten worden, waarbij ZZP’ers en MKB ondernemers zelf de optie hebben om bij te verzekeren.

AOV-plicht

ZZP’ers zijn nog steeds tegen een verplichte AOV. Het verschil met een verplichte AOV en een basisvoorziening bij arbeidsongeschiktheid (basis aov), is dat bij een basisvoorziening voor arbeidsongeschiktheid alleen een laag bedrag verzekerd is en alleen bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid. ZZP’ers en MKB ondernemers hebben dan nog zelf de keuze om deze basisvoorziening aan te vullen met een AOV. Als er een verplichte AOV is, dan moet elke ZZP’er een volledige AOV afnemen die duurder zal zijn dan een basisvoorziening. Ook is het voor veel ondernemers belangrijk dat ze zelf kunnen kiezen in hoeverre ze verzekerd willen zijn.

Kan ik een basis AOV afsluiten?

Nee, op het moment is het nog niet mogelijk om een basis AOV af te sluiten, omdat die nog niet bestaat. Het is wel mogelijk om volledige AOV’s te vergelijken zodat je de laagste premie kan vinden. Je kan hier arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vergelijken. Wanneer de basisvoorziening bij arbeidsongeschiktheid op de markt wordt gebracht en deze door verzekeraars zal worden aangeboden, zal die ook bij Yezzer af te sluiten zijn. Houd onze site dus in de gaten voor meer informatie over een basis AOV, of lees hier meer over een basisvoorziening bij arbeidsongeschiktheid.

 Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout