Verzuim voorkomen

2 april 2024


In Nederland is het voorkomen van verzuim een belangrijk onderwerp. Werkgevers streven ernaar om hun werknemers gezond en productief te houden en verzuim zoveel mogelijk te voorkomen. In dit artikel gaan we dieper in op dit onderwerp en geven we praktische tips en richtlijnen voor jou als ondernemer/werkgever om verzuim te voorkomen.

 

Hoe kun je verzuim voorkomen?

Verzuim voorkomen begint met het creëren van een gezonde werkomgeving en het stimuleren van een gezonde levensstijl bij werknemers. Als werkgever zal je goed moeten samenwerken met je werknemers om hun welzijn te bevorderen en de risicofactoren die kunnen leiden tot verzuim te verminderen.

Open communicatie

Het is essentieel dat er een open communicatiekanaal is tussen jou als werkgever en jouw werknemers. Werknemers moeten zich vrij voelen om hun zorgen en klachten te uiten, zodat problemen tijdig kunnen worden aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van regelmatige evaluatiegesprekken en het aanbieden van ondersteuning en begeleiding aan werknemers.

Werk-privé balans

Een goede werk-privé balans is ook noodzakelijk om verzuim te voorkomen. Als werkgever kan je bijvoorbeeld flexibele werktijden aanbieden of mogelijkheden voor thuiswerken zodat jouw werknemers in staat worden gesteld om hun werk en persoonlijke verantwoordelijkheden in evenwicht te brengen en houden.

Trainingen en opleidingen

Bovendien kan je werkgever investeren in trainingen en opleidingen om de vaardigheden en kennis van jouw werknemers te vergroten. Door werknemers de juiste tools en middelen te geven om hun werk goed te kunnen doen, kunnen ze efficiënter en effectiever werken, wat de kans op verzuim verkleint.

Daarnaast kan je als werkgever ook programma's implementeren die gericht zijn op het bevorderen van gezondheid en welzijn op de werkplek. Dit kan variëren van het aanbieden van gezonde snacks en drankjes in de kantine tot het organiseren van sportactiviteiten en wellness programma's. Door werknemers te stimuleren om gezonde keuzes te maken en actief te blijven, kan verzuim worden verminderd.

Ergonomie

Besteed aandacht aan de ergonomie op de werkplek. Het is belangrijk dat werknemers een comfortabele en veilige omgeving hebben om in te werken. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door het verstrekken van ergonomische stoelen, verstelbare bureaus en voldoende verlichting.

Werkdruk

Tot slot is het belangrijk om aandacht te besteden aan de werkdruk. Een te hoge werkdruk kan leiden tot stress en uiteindelijk tot verzuim. Als werkgever kun je de werkdruk verminderen door taken te delegeren, realistische deadlines te stellen en werknemers de mogelijkheid te geven om pauzes te nemen. Het is ook belangrijk om regelmatig te evalueren of de werkdruk nog steeds beheersbaar is en indien nodig aanpassingen te maken.

Werkcultuur

Een andere factor die van invloed kan zijn op het verzuim is de werkcultuur binnen de organisatie. Een positieve en ondersteunende werkcultuur kan ervoor zorgen dat werknemers zich gewaardeerd voelen en minder snel geneigd zijn om zich ziek te melden. Het is daarom belangrijk om te investeren in een goede werksfeer, waarin open communicatie, respect en waardering centraal staan.

Mentale gezondheid

Naast het uitvoeren van een verzuimanalyse en het implementeren van gerichte maatregelen, is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de mentale gezondheid van werknemers. Werkgerelateerde stress kan namelijk een belangrijke oorzaak zijn van verzuim. Het is daarom raadzaam om werknemers de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van counseling of coaching om stress te verminderen en veerkracht op te bouwen.

Wat is een gemiddeld verzuimpercentage?

Het verzuimpercentage is een belangrijke indicator voor de gezondheid van een organisatie en geeft het percentage werkdagen aan dat werknemers hebben verzuimd. Het gemiddelde verzuimpercentage verschilt per sector en kan ook variëren afhankelijk van externe factoren zoals economische omstandigheden of seizoensgebonden invloeden.

Volgens recente gegevens bedraagt het gemiddelde verzuimpercentage in Nederland 4,8%. Dit betekent dat werknemers gemiddeld 4,8% van hun werktijd verzuimen. Hoewel dit cijfer een indicatie geeft van het algehele verzuim niveau, is het belangrijk op te merken dat individuele bedrijven en sectoren sterk kunnen variëren.

Factoren die van invloed zijn op het verzuimpercentage

Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op het verzuimpercentage binnen een organisatie. Een van de belangrijkste factoren is de werkcultuur. Een positieve werkcultuur waarin werknemers zich gewaardeerd en ondersteund voelen, kan het verzuimpercentage helpen verlagen.

Een andere factor die het verzuimpercentage kan beïnvloeden, is de mate van werkgerelateerde stress. Werknemers die regelmatig worden blootgesteld aan hoge werkdruk, deadlines en een gebrek aan ondersteuning, hebben vaak een hoger verzuimpercentage. Het is daarom belangrijk voor organisaties om aandacht te besteden aan het welzijn van hun werknemers en maatregelen te nemen om werkgerelateerde stress te verminderen.

Verzuimbeleid

Een goed verzuimbeleid is essentieel om verzuim effectief aan te pakken en te voorkomen:

  • Het verzuimbeleid moet duidelijke richtlijnen en procedures bevatten voor zowel werkgevers als werknemers. 
  • Het moet aangeven hoe en wanneer verzuim moet worden gemeld, welke stappen er worden ondernomen bij langdurig verzuim en hoe re-integratie wordt gefaciliteerd.

Een cruciaal onderdeel van een verzuimbeleid is het bieden van passende ondersteuning en begeleiding aan werknemers die te maken krijgen met verzuim, of het nu kort verzuim of lang verzuim is. Dit kan variëren van het aanbieden van professionele hulp, zoals counseling of therapie, tot het aanpassen van werkuren of taken om werknemers in staat te stellen hun werkzaamheden voort te zetten. Lees meer in ons blog over verzuimbeleid hoe je dat opstelt.

Hoe pak je verzuim aan?

Om verzuim effectief aan te pakken, is het belangrijk om de oorzaken van verzuim te identificeren en aan te pakken. Dit kan onder andere worden gedaan door het uitvoeren van een verzuimanalyse en het verzamelen van gegevens over de redenen voor verzuim binnen de organisatie. Met wat voor soort (en kleur) verzuim heb je te maken?

Op basis van deze analyse kunnen gerichte maatregelen worden genomen om verzuim te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat er gezondheidsprogramma's worden geïmplementeerd, zoals workshops over stressmanagement of ergonomische aanpassingen op de werkplek. Ook het verbeteren van de werkomgeving en het verminderen van werkdruk kunnen bijdragen aan het verminderen van verzuim.

Voorkomen is beter dan genezen, en dat geldt zeker ook voor verzuim op de werkvloer. Door proactief te investeren in het welzijn van je werknemers en maatregelen te nemen om verzuim te voorkomen, kun je als werkgever veel problemen en kosten besparen. Maar zelfs met de beste preventieve maatregelen kunnen situaties zich voordoen waarin een werknemer toch uitvalt door ziekte of letsel. Op dat moment biedt een verzuimverzekering waardevolle financiële en operationele bescherming. Met een verzuimverzekering kun je als werkgever gerust zijn, wetende dat je bij ziekteverzuim van je werknemers niet voor onverwachte kosten komt te staan en dat je bedrijfsvoering niet in gevaar komt. Wil je ook zorgeloos ondernemen en je bedrijf beschermen tegen de financiële gevolgen van verzuim? Bereken dan nu binnen 2 minuten jouw premie en sluit eenvoudig een verzuimverzekering af. Onze experts staan klaar om je te helpen bij het maken van de juiste keuze en om al je vragen te beantwoorden.