Wat houdt het in- en uitloop risico in?

AOV

 

Als je van verzekeraar overstapt kan je te maken krijgen met het in- en uitlooprisico. Dit heeft te maken met arbeidsongeschiktheid die optreedt voor- of juist na het overstappen van verzekeraar.

Het inlooprisico heeft te maken met de arbeidsongeschiktheid waarvan de oorzaak vóór de ingangsdatum van de nieuwe verzekering ligt, maar die wordt ontdekt tijdens de looptijd van de oude/lopende verzekering. Deze is in beginsel niet gedekt bij de nieuwe verzekering.

Bij het uitlooprisico loop je het risico dat een uitkering moet worden gedaan vanwege een ziekte of aandoening die gedurende de looptijd van de verzekering al bestond, maar waarvan een eventueel recht op een uitkering ontstond ná afloop van de looptijd van de verzekering. Dus als je arbeidsongeschikt raakt in de periode dat je AOV loopt bij je huidige verzekeraar, maar de uitkering start pas na de contactvervaldatum ontvang je geen uitkering.

Heeft dit antwoord je geholpen?
Terug naar Veelgestelde Vragen

Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout