Veelgestelde vragen

In onderstaand overzicht vind je antwoorden op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet tussen?
Neem dan contact met ons op.

Coronavirus en Zakelijke verzekeringen

Ja.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Nee, een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt inkomensverlies ten gevolge van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Daar is in deze situatie geen sprake van.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Nee, als iemand om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Waarschijnlijk niet. Om jou aansprakelijk te stellen voor schade, moet de ander kunnen aantonen dat jij opzettelijk de schade hebt veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

De kans is klein dat zij aansprakelijk gesteld zullen worden. Om iemand aansprakelijk te stellen voor schade, moet jij kunnen aantonen dat hij/zij opzettelijk de schade heeft veroorzaakt of dat die is ontstaan door bewuste roekeloosheid. Dat is zo in de wet geregeld. Dat zal in de praktijk erg lastig worden om aan te tonen.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Nee, een bedrijfsschadeverzekering dekt alleen materiële financiële gevolgschade. Dat is hier niet het geval. Er zijn wel andere maatregelen vanuit de overheid die je mogelijk kunnen helpen, zie hier het liveblog van Yezzer.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Nee, schade als gevolg van het niet leveren is helaas niet verzekerd. Er zijn wel andere maatregelen vanuit de overheid die je mogelijk kunnen helpen, zie hier het liveblog van Yezzer.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Nee, de annuleringsverzekering richt zich doorgaans alleen op risico’s van de verzekerde zelf en zijn directe omgeving (jij wordt ziek of één van jouw ouders overlijdt). Wat er op jouw bestemming gebeurt, vormt dus meestal geen geldige reden om te mogen annuleren. Er zijn echter zogeheten ‘allrisk’ annuleringsverzekeringen die wellicht wel dekking bieden.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Je loopt kans dat jij dan onverzekerd bent. Neem daarom contact op met jouw reisverzekeraar. Er zijn gespecialiseerde verzekeraars die onder bepaalde omstandigheden ook dekking bieden als jij naar een risicogebied reist.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Nee, repatriëring zit niet in de basisdekking van een reisverzekering. Repatriëring door medische redenen valt wel onder de dekking. Dat wil zeggen dat jij terug naar Nederland wordt gehaald bij een medisch ongeval omdat de hulpdiensten in het buitenland jou onvoldoende kunnen verzorgen/helpen.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Je bent nog steeds verzekerd. Het reisadvies is namelijk veranderd terwijl jij al in het gebied aanwezig was.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Extra reis-, verblijf- en telefoonkosten vallen in zo’n geval bij veel reisverzekeraars doorgaans niet onder de dekking. Als het wel onder de dekking valt, dan zijn de kosten gemaximeerd.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Nee. Als jij niet ziek bent, kan je geen beroep doen op jouw annuleringsverzekering. Als jij wel ziek bent, dan valt het onder de dekking.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Ja, als jij een doktersverklaring kan overhandigen.

Deze vraag en antwoord zijn opgesteld vanuit het Verbond van Verzekeraars.

 

Heeft dit antwoord je geholpen?
    

Staat jouw vraag er niet tussen?

Stel jouw vraag hieronder en wij nemen contact met jou op.

Velden met een * zijn verplicht.