ZZP-MKB-LIVEBLOG ROND HET CORONAVIRUS

12 mei 2020

Het negatieve nieuws overschrijdt ruimschoots de toegestane 100 km per uur. Daarom informeren wij dagelijks via dit liveblog alle ZZP- en klein MKB-ondernemers met nieuws waar je mee door kan. We reiken je iedere dag een update aan van oplossingen en maatregelen die er zijn voor het MKB en voor ZZP’ers in verband met het coronavirus.  

 

DINSDAG 12 MEI 2020 

15.00 uur

750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor ondernemingen voor kleine bedrijven met de KKC!

Het kabinet komt met een nieuwe regeling: de Klein Krediet Corona (KKC).Daarmee maakt de overheid een totaal van 750 miljoen euro extra aan overbruggingskredieten mogelijk voor kleine bedrijven. Ondernemers kunnen hierdoor bij hun bank een lening aanvragen tussen de € 10.000 - € 50.000 met een looptijd van maximaal 5 jaar. De rente bedraagt maximaal 4% plus een éénmalige premie van 2% als vergoeding aan de overheid. De regeling is mede op initiatief van de banken tot stand gekomen. De overheid staat voor 95% garant. Met deze regeling willen het kabinet en de banken de toegang tot liquiditeit voor het kleinere mkb verder vergemakkelijken. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling: 
 • De onderneming heeft een minimale omzet van € 50.000,- 
 • De onderneming was voor de coronacrisis voldoende winstgevend
 • De onderneming was vóór 1 januari 2019 ingeschreven in de KvK 
De regeling wordt nu uitgewerkt en moet nog worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

 

WOENSDAG 29 APRIL 2020 

10.45 uur

Verdere uitbreiding en versoepeling van regelingen voor ondernemers zoals de BMKB en TOGS 

De voorwaarden van de BMKB en TOGS regelingen voor ondernemers vanwege het coronavirus zijn verder aangevuld én vereenvoudigd! Daardoor worden tienduizenden extra ondernemers geholpen. Het betreft: 
 • Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB): De looptijd van een krediet wordt verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. En de toegang tot de regeling wordt laagdrempeliger: er kan nu naast een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken naar een omzettoets. 
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS): Vanaf vandaag kunnen ondernemers ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19).
Daarnaast wordt subsidieplafond van de zogenoemde SEED Capital-regeling voor 2020 bijna anderhalf keer zo groot te maken wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen waaronder startups op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen.
 

10.30 uur

Vanaf vandaag is het overbruggingskrediet (COL) gericht op startups en scale-ups beschikbaar!

Vanaf vandaag kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Het kabinet stelt in totaal 100 miljoen euro overbruggingskrediet beschikbaar voor deze groeibedrijven. De leningen die de ROM’s op verzoek van het kabinet gaan verstrekken variëren tussen de €50.000,- en €2 miljoen. Bij bedragen boven de €250.000,- wordt er 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Er wordt een uniform rentetarief gehanteerd van 3%. De ROM’s streven ernaar de beoordelingen van de aanvragen onder de €500.000,- af te handelen binnen vier tot negen werkdagen. Voor aanvragen boven de €500.000,- is het streven om binnen drie werkweken tot een definitief besluit te komen. Op de website van de ROM's is meer informatie te vinden over criteria van de COL.
 

10.00 uur

Grenswerkers en AOW’ers ook toegevoegd aan Tozo-regeling

Indien zij aan de overige voorwaarden voldoen kunnen grenswerkers (zelfstandig ondernemers die in Nederland wonen en een bedrijf hebben in een ander EU-land) en AOW’ers (zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd) nu ook aanspraak maken op de bijstand voor levensonderhoud op grond van de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). 

 

VRIJDAG 24 APRIL 2020 

18.00 uur

Het kabinet treft nog eens zes nieuwe belastingmaatregelen om ondernemers en zzp’ers in coronacrisis te ondersteunen

De zes belastingmaatregelen zijn erop gericht ondernemers meer financiële ruimte te geven, bovenop de belastingmaatregelen die al zijn genomen. De maatregelen worden nog verder uitgewerkt zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan. Hierbij de 6 maatregelen die nu aangekondigd zijn:
 
 1. Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling: Zo kunnen ondernemers die te maken krijgen met een omzetdaling straks tijdelijk van een lager loon uitgaan.
 2. Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium:Zzp’ers houden recht op de zelfstandigenaftrek nu ze minder werk hebben, ook die zzp’ers die sterk seizoensgebonden werken.
 3. Werkkostenregeling: De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. 
 4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting:Bedrijven die vennootschapsbelastingplichtig zijn, kunnen verliezen van dit jaar alvast eerder ‘verrekenen’ met de winst over 2019, waardoor nu meer geld bij de bedrijven blijft.
 5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap: Deze wet wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Dga’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.
 6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen: Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. 

 

VRIJDAG 17 APRIL 2020 

18.00 uur

Nog twee steunpakketen! 650 miljoen euro voor de landbouw en 300 miljoen euro voor de culturele sector

Er komt een steunpakket van 650 miljoen euro voor land- en tuinbouwbedrijven die groot omzet verlies hebben door de coronacrisis. Het grootste gedeelte van het steunpakket, zo'n 600 miljoen euro, gaat naar de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw. Zij zijn namelijk fors geraakt door het wegvallen van de export en de stilgevallen verkoop aan lokale horeca. De overige 50 miljoen euro is voor frietaardappeltelers omdat een deel van hun voorraad dit seizoen niet meer verwerkt kan worden. 
 
Daarnaast trekt het kabinet een aanvullende 300 miljoen euro uit om de culturele sector te helpen. Hiermee wil het kabinet culturele instellingen door de coronacrisis helpen en kan de culture sector zich gaan voorbereiden op het nieuwe seizoen.
 

WOENSDAG 15 APRIL 2020 

14.30 uur

Startups krijgen toegang tot gratis expertise door het ReStartup programma

ReStartup is het herstelprogramma dat belangbehartiger Dutch Startup Association (DSA) heeft gelanceerd. Het programma gaat startups door de coronacrisis helpen. DSA werkt voor dit programma samen met veel andere bedrijven, waaronder EY. Deze bedrijven willen hun expertise beschikbaar maken voor startups Onderwerpen die aan bod komen in het programma zijn onder andere wet- en regelgeving, financiering, juridische zaken, financiële planning en verandermanagement. De steun aan startups zal afgestemd worden op specifieke behoeften van startups. 
 
 

DONDERDAG 9 APRIL 2020 

12.00 uur

Het kabinet stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor overbruggingskredieten aan startups en scale-ups.

Vanaf eind april kunnen startups en scale-ups die getroffen worden door de coronacrisis aanspraak maken op een noodpakket van 100 miljoen euro aan overbrugginsleningen. Daar startups en scale-ups doorgaans geen bankrelatie hebben, zullen (op verzoek van het kabinet) de leningen verstrekt worden door de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s, zoals InnovationQuarter, BOM en NV Oost). Het noodpakket van 100 miljoen moet voor een tijdelijke overbrugging zorgen voor innovatieve bedrijven. De hoogte van de leningen varieert van 50.000 euro tot 2 miljoen euro. 
 

MAANDAG 6 APRIL 2020 

15.00 uur

Het 2e webinar over Steunpakket voor Ondernemers is terug te kijken. Veel vragen worden hier in behandeld.

Dowload hier de handout die tijdens het webinar is uitgedeeld.

Op donderdag 2 april organiseerde ondernemersplatform 'Boostz' een 2e webinar over het Steunpakket voor Ondernemers. In dit webinar gaven experts van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO), Stichting MKB Financiering en Alfa Accountants en Adviseurs praktische informatie over de uitvoering van de maatregelen van het steunpakket, zoals wie er gebruik van kan maken, hoe vraag je het aan en wat zijn de voorwaarden: 

Bekijk het webinar hier terug met (op aangegeven tijdsaanduiding) toelichting op de volgende maatregelen.

04:36   Uitstel betaling belasting
09:40   De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
17:33   Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET-C)
19:45   Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
29:48   Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS)
40:10   Borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB-C)
47:57   Borgstelling midden- en kleinbedrijf Landbouw (BMKB-L)
50:20   Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
52:00   Qredits
54:36   Q&A 

 

13.00 uur

Jaaa. Hij is open sinds vandaag! Het UWV loket voor de NOW regeling.

Sinds vandaag kunnen ondernemers terecht bij het UWV voor de NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid), een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. .

βœ“ Wie kan er gebruik van maken?
Bedrijven met medewerkers in dienst die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben. Als bedrijf kun je met de NOW vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Voldoe je met je bedrijf aan de voorwaarden dan kan je binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.
 
βœ“ Waar en hoe vraag je het aan?
Bij het UWV. Het is de bedoeling dat a.s. maandag 6 april de loketten van het UWV opengaan en bedrijven hun aanvraag kunnen indienen.
 
βœ“ Wat zijn de voorwaarden/eigenschappen?
 • Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben. Vergelijk hiervoor de omzet in maart-april-mei 2020 met de totale omzet uit 2019 gedeeld door vier.
 • Dat je het reguliere salaris van medewerkers blijft doorbetalen en dat je in de periode dat je de NOW ontvangt geen medewerkers ontslaat om bedrijfseconomische redenen.
 • Ook flexwerkers voor wie loonaangifte wordt gedaan en verzekerd zijn voor de WW, ZW of WIA, vallen onder de loonsom waarvoor subsidie ontvangen kan worden.
 • De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.
 • Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen.
 

WOENSDAG 1 APRIL 2020 

17.30 uur

Vragen over het steunpakket? Bekijk op 2 april de extra uitzending van RTL Z met minister Koolmees of het webinar met o.a. RVO en Stichting MKB Financiering.

In een extra uitzending van RTL Z beantwoordt Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) donderdagavond 2 april tussen 19:50 en 20:30 uur vragen over het Steunpakket voor ondernemers. Heb je een vraag? Stel hem hier

Daarnaast organiseert ondernemersplatform 'Boostz' donderdagmiddag 2 april om 16u een 2e webinar over het Steunpakket voor Ondernemers. In dit webinar geven experts van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO), Stichting MKB Financiering en Alfa Accountants en Adviseurs praktische informatie over de uitvoering van de maatregelen van het steunpakket, zoals wie er gebruik van kan maken, hoe vraag je het aan en wat zijn de voorwaarden. Dit webinar is gratis. Je kan je hieraanmelden en je vraagstellen. 

 

DINSDAG 31 MAART 2020 

20.00 uur

Noodmaatregelen verlengd tot 28 april.

Het kabinet heeft net bekendgemaakt dat alle noodmaatregelen om het coronavirus in te dammen tot 28 april worden verlengd. Dat betekent dat we nog zoveel mogelijk moeten thuiswerken en minimaal 1,5 meter afstand moeten houden van elkaar. Scholen, kinderopvangcentra en horeca blijven gesloten. En groepen groter dan drie personen zijn verboden. Eerder was al besloten dat alle bijeenkomsten, samenkomsten en evenementen tot 1 juni zijn verboden. En de scholen blijven nog langer dicht blijven, omdat de meivakantie begint op 25 april. 

 

19.30 uur

Webinar Steunpakket a.s. donderdag 2 april

Aanstaande donderdag  2 april om 16 uur organiseert ondernemersplatform 'Boostz' weer een 2e webinar over het Steunpakket voor Ondernemers. In dit webinar geven René Kamphuis van de Rijksdienst voor Ondernemers (RVO), Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering en Marco Vermin van Alfa Accountants en Adviseurs praktische informatie over de uitvoering van de maatregelen van het steunpakket, zoals wie er gebruik van kan maken, hoe vraag je het aan en wat zijn de voorwaarden. Dit webinar is gratis. Je kan je hier aanmelden!

 

18:00 uur

NOW-regeling is klaar en maandag 6 april gaan de loketten open

Eén van de maatregelen van het Steunpakket is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaardenvan deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekendgemaakt. Het is de bedoeling dat a.s. maandag 6 april de loketten van het UWV opengaan en bedrijven hun aanvraag kunnen indienen. Voldoe je met je bedrijf aan de voorwaarden dan kan je binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten.  

Wie komt in aanmerking?

Bedrijven die gedurende drie maanden ten minste 20 procent omzetverlies hebben. Als bedrijf kun je met de NOW vanaf 1 maart een tegemoetkoming van maximaal 90 procent van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Voorwaarde is dat wel dat je jouw medewerkers hun reguliere salaris blijft doorbetalen en dat je in de periode dat je de NOW ontvangt geen medewerkers ontslaat om bedrijfseconomische redenen. 

 

MAANDAG 30 MAART 2020 

18:00 uur

Vanaf vandaag kunnen ook ondernemers in de non-food sector gebruikmaken van de TOGS

Sinds vrijdag konden bedrijven in de horeca en in de entertainmentindustrie al aankloppen bij het digitaal noodloket om gebruik te maken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Horeca en entertainment bedrijven die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronaviruskrijgen konden daardoor al aanspraak maken op een éénmalig bedrag van 4.000 euro. Afgelopen zaterdag breidden Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken de TOGS regeling uit naar andere groepen ondernemers. Daarbij gaat het met name om winkeliers in de non-food sector zoals bijvoorbeeld kledingwinkels. Sinds vandaag kunnen ook deze ondernemers aanspraak maken op de TOGS. 

Zo vraag je de 4000 euro aan!
Klik hier om naar de Aanvraag site van de overheid te gaan. Let op: aanvragen kan tot en met 26 juni 2020.

 

VRIJDAG 27 MAART 2020 

16:30 uur

Hij is open! Net bekend dat de 4000 euro steun voor getroffen bedrijven kan worden aangevraagd vanaf nu
Het noodloket voor bedrijven uit getroffen sectoren door de coronacrisis is open. De eenmalige steun van 4000 euro kan per direct worden aangevraagd. Heel mooi en hard nodig! Officieel heet de regeling nu Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Wie komt in aanmerking?
Sectoren die nu in aanmerking komen zijn eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circus, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Het gaat hierbij om ondernemingen die zijn gevestigd buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waar de eigenaar, huurder of pachter boven woont. 

Zo vraag je de 4000 euro aan!
Klik hier om naar de Aanvraag site van de overheid te gaan. Let op: aanvragen kan tot en met 26 juni 2020.

 

08:00 uur

Veel Noodlokketen voor ondernemers na het weekend open!
Veel van de noodloketten voor ondernemers en ZZP'ers gaan na het weekend open. Aldus de NOS. Bijvoorbeeld voor de het eenmalige steunbedrag van 4000 euro voor zwaar getroffen bedrijven. Die kan je gaan aanvragen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het noodloket voor ZZP’ers en inkomenssteun gaat via jouw eigen gemeente. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), die de loonkosten van ondernemers overneemt, lijkt nu pas 6 april van start te gaan. Vandaag volgt er meer duidelijkheid als het goed is.

 

DONDERDAG 26 MAART 2020 

12:00 uur

Tozo steunmaatregel komt voor ondernemers! De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandige Ondernemers. Wat houdt deze in?
De Tozo helpt zelfstandige ondernemers, dus ook ZZP’ers, zodat zij een betere kans hebben om hun bedrijf te kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Hier vind je meer informatie. Vanaf vrijdag a.s. (naar verwachting) is de inhoud verder bekend en kunnen aanvragen gedaan worden.

 

WOENSDAG 25 MAART 2020 

13:00 uur

Aanmelden Webinar over Steunpakket voor ZZP’ers en het MKB, dinsdag 31 maart 16 uur

Op verzoek van veel ondernemers komt er weer een webinar. Volgende week dinsdag 31 maart om 16 uur (onder voorbehoud) organiseert ondernemersplatform 'Boostz' weer een webinar over het Steunpakket voor ondernemers. Met de laatste updates, de regelingen en welke al aan te vragen zijn, en hoe. Je kan je hier alvast aanmelden!

 

DINSDAG 24 MAART 2020 

10:30 uur

Uitleg en hoe je iets aanvraagt uit het Steunpakket voor ZZP’ers en het MKB?

Gisteravond zijn de maatregelen verscherpt door de overheid rond het coronavirus. Daarom nu alleen maar nog belangrijker dat de steunmaatregelen voor ondernemend Nederland snel toegankelijk zijn. Het wordt gelukkig steeds duidelijker wat het Steunpakket inhoudt. En hoe je de verschillende maatregelen kan aanvragen voor jouw bedrijf, of als ZZP’er. Mooi.

De verschillende maatregelen nog eens op een rij. Met steeds per maatregel opgenomen hoe je die kan aanvragen (voor zover al bekend, maar we werken dit bij als er nieuws is):

 

1. 4000 euro voor direct getroffen bedrijven: Via het ‘noodloket’, een compensatieregeling voor de direct hard getroffen bedrijven. Zoals horeca, evenementen en de reisbedrijven. Een vaste tegemoetkoming van 4000 euro.

Gebruik van maken?Op dit moment is de regeling nog niet beschikbaar, de verwachting is dat dit binnen een 1-2 weken wel zo is. Zodra duidelijk, dan nemen we het in dit blog op.
 

2. Loonaanvulling voor ZZP’ers
Tijdelijk een stuk makkelijker in aanmerking komen voor bijstand. 3 maanden via een makkelijkere aanvraag een aanvulling krijgen op je levensonderhoud. Tot minimumloon. En die hoeft niet te worden terugbetaald. En binnen vier weken betaald aan je, in plaats van de huidige 13 weken. Een voorschot kan ook. 

Gebruik van maken?Vraag het via jouw gemeente aan. De eerste ZZP loketten bij gemeentes zijn al open. Check online bij jouw gemeente of ga langs bij ze. Op dit moment is de regeling dus nog niet overal beschikbaar, de verwachting is dat dit binnen 1-2 weken wel zo is.
 

3. Looncompensatie via werktijdverkorting
Dit heet nu tijdelijk ‘Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)’. De regeling voor werktijdverkorting wordt verruimd: bedrijven krijgen 90 procent vergoed voor medewerkers voor wie geen werk is. Dit was max 70 procent van het salaris. Er moet minimaal 20% minder omzet zijn en dat gedurende tenminste 2 weken. De aanvragen gaan zo hard dat er nu dus deze nieuwe regeling komt. Makkelijker en sneller. En dit gaat terug tot 1 maart 2020. Helpt ook. Wel 2 belangrijke voorwaarden: geen ontslagen en doorbetalen lonen. 

Gebruik van maken?Op dit moment is de regeling nog niet beschikbaar, de verwachting is dat dit binnen 1-2 weken wel zo is.
 

4. Verruiming financieringsmogelijkheden
De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) wordt verruimd. Om meer bedrijven bankleningen en -garanties te laten krijgen. Garantieplafond gaat van 400 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Kleine bedrijven krijgen uitstel van hun aflossingsverplichting en rentekorting op hun leningen.

Gebruik van maken?Dit gaat via jouw bank. Als je een banklening of bankgarantie aanvraagt kan je via jouw bank van deze regeling gebruik maken.


5. 300 miljoen euro vangnet voor de MKB-er (BMKB-regeling)
Yes. En dat is pas de eerste stap als we Mona Keijzer van Economische Zaken mogen geloven. Volgens de staatssecretaris kan ieder klein- tot middelgroot bedrijf nu al een overbruggingskrediet aanvragen. Een krediet waarbij de overheid grotendeels garant staat. De maatregel zou eind maart pas ingaan maar start nu meteen. 

Gebruik van maken?Aanvragen en gebruik maken van deze regeling gaat via jouw kredietverstrekker. Kijk hier wat het inhoudt en waar jouw kredietverstrekker voor jou gebruik van kan maken.
 

6. 3 maanden uitstel voor betalen belastingen!
Alle ondernemers krijgen komende drie maanden uitstel om belasting te betalen. MKB’ers en ZZP’ers. Ja, dus ook ZZP’ers. Dank meneer Wiebes 😊. De invorderingsrente gaat van 4 procent naar bijna 0. Voor vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Mogelijke verzuimboetes hoef je niet te betalen. Ook voor ZZP'ers die tijdelijk geen opdrachten hebben en daardoor betalingsproblemen krijgen. Wie dit kan aantonen, kan hier gebruik van maken.

 

7. Rentekorting kleine ondernemers op kleinere kredieten Qredits (ministerie van EZK)
Qredits financiert kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Zoals horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronacrisis wordt uitstel van aflossing aangeboden voor 6 maanden. En de rente in deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Gebruik van maken?Ga hier naar Qredits.
 

8. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling geldt vanaf 18 maart 2020.

Gebruik van maken?Aanvragen en gebruik maken van deze regeling gaat via jouw kredietverstrekker. Kijk hier wat het inhoudt en waar jouw kredietverstrekker voor jou gebruik van kan maken.


9. Stopzetten toeristenbelasting?
Het kabinet bespreekt met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten. Plus al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Met name de toeristenbelasting. Ook voor de cultuursector mogelijk dat zij aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien nodig.

Gebruik van maken?Dit kan je checken bij jouw gemeente. Online of langs gaan bij hen en ontdekken wat zij op dit gebied doen.

 

Zo, een hele rij aan maatregelen. Hoop dat je er wat aan hebt!

 

08:30 uur

Bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden

Gisteravond zijn de maatregelen verscherpt door de overheid rond het coronavirus. Een belangrijke daarbij is dat alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden zijn, ook met minder dan 100 man. 

 

Eerste ZZP Noodloketten open bij gemeentes voor steun

Gisteren zijn de eerste ZZP loketten opengegaan bij gemeentes. Heel goed! Dat er maar snel meer volgen. Gaat om een versimpelde regeling voor bijstand voor ZZP'ers die ineens zonder inkomen zitten als gevolg van de coronacrisis.

 

MAANDAG 23 MAART 2020 

10:30 uur

Vakantiegeld kan mogelijk later betaald worden

Een extra maatregel om bedrijven wat lucht te geven is dat vakantiegeld mogelijk pas later betaald hoeft te worden. FNV geeft dit aan, zie het artikel in De Telegraaf hierover. 
 

Pensioenpremies mogen later betaald worden door bedrijven

Dit afgelopen weekend is aangegeven dat pensioenpremies later betaald mogen worden door bedrijven die in nood zitten vanwege de coronacrisis. Dit is met het Verbond van Verzekeraars afgesproken, zie hier meer info

 

VRIJDAG 20 MAART 2020 

13:45 uur

Even klaar met Netflix? Eentje om dan terug te kijken: Het Webinar over het Steunpakket voor ondernemers!

Gister was het webinar over het steunpakket voor ondernemers rondom de coronacrises. En yes! de opname is inmiddels beschikbaar: het webinar terugkijken kan hier. Hoop dat je er wat aan hebt. Misschien komt er binnenkort weer een webinar, als er nog meer duidelijkheid is over de maatregelen en vooral hoe je die kan aanvragen. Met de tips uit dit webinar kan je in ieder geval al meteen aan de slag! 

 

DONDERDAG 19 MAART 2020 

17:30 uur

Per direct uitstel voor betalen belastingen!

De Belastingdienst heeft zojuist bekendgemaakt dat ondernemers die uitstel van hun belastingen aanvragen als gevolg van de coronacrises, per direct 3 maanden uitstel krijgen. Zonder dat er bewijzen mee hoeven worden gestuurd. Hoe regel je dit? Door een brief te sturen naar de Belastingdienst waarin staat dat er betalingsproblemen zijn door de coronacrises. Dit is bekendgemaakt door staatssecretaris Hans Vijlbrief.

 

12:00 uur

Kijk! Een paar Banken doen ook iets moois. 6 maanden uitstel van aflossingen voor kleinere bedrijven

Kleinere Nederlandse bedrijven met een financiering tot 2,5 miljoen euro krijgen 6 maanden uitstel voor aflossingen. Mooi gebaar. Dit gaat om financieringen bij ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Dank Banken!

 

09:00 uur

Nog 1-2 weken voordat aantal extra steun maatregelen rond zijn

Minister Koolmees heeft woensdagavond laten weten dat het nog 1-2 weken zal duren voordat een aantal van de extra steunmaatregelen uitgewerkt zijn. En daarmee aan te vragen zijn voor ondernemers. Bijvoorbeeld de 4000 euro voor direct getroffen bedrijven, de loonaanvulling voor ZZP'ers en de loonsubsidie voor werknemers die thuiszitten vanwege minder werk.

 

08:45 uur

Verzoek van Curatoren: snel nieuwe wet om faillissementen te voorkomen

Via een open brief hebben verschillende curatoren en hoogleraren bepleit voor een versnelde aanpassing van de faillissementswet. De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), voorstel van minister Dekker, ligt nu ter goedkeuring bij de 2e kamer. Ondernemers zouden daardoor makkelijker schulden kunnen saneren doordat ook dwarsliggende crediteuren gebonden zijn aan een akkoord. 'Daardoor kan faillissement van in essentie gezonde ondernemingen met een te hoge schuldenlast worden voorkomen', aldus de juristen.

 

WOENSDAG 18 MAART 2020 

17:00 uur

Er wordt hard gewerkt. Bij de overheid, aan het beschikbaar maken van de Steun regelingen

Via de overheid hebben wij begrepen dat er momenteel heel hard gewerkt wordt. Aan het beschikbaar maken van de verschillende steun regelingen. Zodat aanvragen op een goede manier gedaan kunnen worden en de voorwaarden helder zijn. Nog even geduld dus. Zodra er meer duidelijkheid is laten we het weten. En geven we weer een overzicht van de maatregelen en hoe je die kan aanvragen.


11:30 uur

Webinar over het Steunpakket voor ZZP’ers en het MKB. Donderdag 19 mrt om 16 uur.

Het Steunpakket. Veel nieuwe regelingen. Veel vragen. Hoe zit het precies. Waar vraag ik het aan. Wanneer kom ik er voor in aanmerking. Daarom organiseren we vanuit Yezzer in samenwerking met ondernemerskennisplatform Boostz (een zusterbedrijf van Yezzer) een Webinar. Met onder meer Ronald Kleverlaan van Stichting MKB Financiering. En Rene Kamphuis van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Elke ondernemer kan gratis meedoen aan het Webinar (donderdag 19 mrt van 16 tot 17 uur): Meld je hier gratis aan!

 

11:15 uur

Hoe vraag ik de verschillende regelingen aan van het Steunpakket?

Zodra de overheid meer duidelijkheid heeft over de precieze invulling van de verschillende steun regelingen en hoe die aangevraagd kunnen worden komen wij met een overzicht hiervan.

 

DINSDAG 17 MAART 2020 

19:30 uur

Hij is er! Het Steunpakket voor ZZP’ers en het MKB

En hij is behoorlijk. Het komende kwartaal minimaal tien tot twintig miljard euro. Om te voorkomen dat bedrijven en ZZP’ers omvallen. Ministers Koolmees, Hoekstra en Wiebes gaven dit dinsdagavond aan tijdens een persconferentie. Er komen ‘Steun’ en ‘Liquiditeit’ maatregelen. Dit zijn ze:  

STEUN:

 • 4000 euro voor direct getroffen bedrijven: Via het ‘noodloket’, een compensatieregeling voor de direct hard getroffen bedrijven. Zoals horeca, evenementen en de reisbedrijven. Een vaste tegemoetkoming van 4000 euro. De overheid komt snel met de voorwaarden en hoe je dit kan aanvragen. 
   
 • Loonaanvulling voor ZZP’ers: Tijdelijk een stuk makkelijker in aanmerking komen voor bijstand. 3 maanden via een makkelijkere aanvraag een aanvulling krijgen op je levensonderhoud. Tot minimumloon. En die hoeft niet te worden terugbetaald. En binnen vier weken betaald aan je, in plaats van de huidige 13 weken. Een voorschot kan ook. 

LIQUIDITEIT:

 • Verruiming financieringsmogelijkheden: De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) wordt verruimd. Om meer bedrijven bankleningen en -garanties te laten krijgen. Kleine bedrijven krijgen uitstel van hun aflossingsverplichting en rentekorting op hun leningen. Hoe precies allemaal, dat volgt nog.
   
 • En nog een Noodfonds, voor loonkosten: De regeling voor werktijdverkorting wordt verruimd: bedrijven krijgen 90 procent vergoed voor medewerkers voor wie geen werk is. Dit was max 70 procent van het salaris. De aanvragen gaan zo hard dat er nu dus een andere regeling komt. Makkelijker en sneller. En dit gaat terug tot 1 maart 2020. Helpt ook. Wel 2 belangrijke voorwaarden: geen ontslagen en doorbetalen lonen. 

  Oh ja, de oude regeling stopt direct. En als je al een aanvraag had gedaan, geen punt, die gaat automatisch over naar het nieuwe systeem.
   
 • 3 maanden uitstel voor betalen belastingen!: alle ondernemers krijgen komende drie maanden uitstel om belasting te betalen. MKB’ers en ZZP’ers. De invorderingsrente gaat van 4 procent naar bijna 0. Voor vennootschaps-, loon- en omzetbelasting. Mogelijke verzuimboetes hoef je niet te betalen. 

 

17:45 uur

Persconferentie vanavond over het Steunpakket voor ondernemers
Vanavond geven de ministers Wiebes (Economische Zaken), Koolmees (Sociale Zaken) en Hoekstra (Financiën) een persconferentie. Over alle steunmaatregelen voor het bedrijfsleven en zzp'ers. Volg het ook. Gaan wij zeker doen.


90 procent doorbetaling tijdelijke WW uitkering
Van 75 naar 90. Er komen ruimere mogelijkheden voor werkgevers die werktijdverkorting willen aanvragen. Dat kan voor medewerkers die thuiszitten vanwege de coronacrisis. Dit was voor zo'n tijdelijke WW-uitkering maximaal 75 procent. Dat wordt straks 90 procent, bevestigen bronnen in Den Haag volgens de NOS. Duidelijke extra steun voor ondernemers.

Van 100-200 per jaar naar nu al 50.000! 50.000 bedrijven hebben de afgelopen dagen werktijdverkorting aangevraagd.


Makkelijker toegang tot bijstand voor ZZP’ers
Je hoopt dat het niet nodig is. En dat je voor je opdrachtgevers door kan. Desnoods iets minder, maar wel door. Mocht je omzet echt wegvallen door de coronacrisis, dan wil het kabinet ook de 1,2 miljoen zzp'ers in Nederland makkelijker toegang geven tot de bijstand. Aldus de NOS. Het lijkt dat Wiebes dus is bijgetrokken op dit vlak, na zijn eerdere uitspraken. En laten we hopen op nog meer maatregelen voor de ZZP'ers. Die zijn zo belangrijk voor ons land namelijk.

 

16:00 uur

Veelgestelde vragen over het Coronavirus en Zakelijke verzekeringen

Nog in afwachting van het nieuws rond het steunpakket vanuit de overheid. Daarom even een tussendoortje. Als onafhankelijk verzekeringsplatform voor ondernemers krijgen wij ook veel vragen binnen over het coronavirus en wat dit betekent voor bepaalde zakelijke verzekeringen. Zoals arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, verzuimverzekeringen en reisverzekeringen. Daarom hebben we een 'FAQ' gemaakt, zie hier.

 

14:00 uur

'EU: Directe subsidies of belastingvoordeel tot 500.000 euro mogelijk'

Mooie stap. Ook de EU schakelt nu door. EU-landen mogen tijdelijk directe subsidies of belastingvoordelen tot 500.000 euro geven aan bedrijven die lijden onder het coronavirus, dit heeft EU-commissaris Vestager (Mededinging) zojuist bekendgemaakt. Daarbij mogen regeringen van Vestager nu ook staatsgaranties voor bankleningen verstrekken. Daarmee wordt het verbod op staatssteun vanwege de huidige bijzondere situatie tijdelijk opgeheven. De maatregel gaat binnen een paar dagen in!

 

11:30 uur

'Kanon aan Maatregelen'

Yes. En hard nodig. Het kabinet heeft aangeven vandaag met een 'kanon aan maatregelen' te komen, volgens bronnen bij de NOS. Maatregelen voor het MKB en voor ZZP'ers om hen te ondersteunen. Heel benieuwd. To be continued!

 

MAANDAG 16 MAART 2020

18:00 uur

Vers van de pers: corona én het vangnet van de MKB-er + ZZP-er.

Er vallen harde klappen in -met name- de horeca- en cultuursector. En ook in de transportsector. Steeds meer ondernemers zullen helaas naar verwachting negatieve gevolgen ondervinden van het coronavirus.
 

Echter, ondanks eerdere kritische uitspraken van minister Wiebes van Economische zaken, is er toch positief nieuws. Er is zelfs sprake van een fair share voor bedrijven die door het coronavirus in financiële moeilijkheden zullen raken. Lees even mee.  

 

300 miljoen euro vangnet voor de MKB-er.

Yes. En dat is pas de eerste stap als we Mona Keijzer van Economische Zaken mogen geloven. Volgens de staatssecretaris kan ieder klein- tot middelgroot bedrijf nu al een overbruggingskrediet aanvragen. Een krediet waarbij de overheid grotendeels garant staat. De maatregel zou eind maart pas ingaan maar start nu meteen. Kijk hier voor meer info.

 

Meer? Ja. ZZP-ondersteuning.

Blijkbaar heeft Wouter Koolmees van Sociale Zaken een goede invloed op onze minister van Economische Zaken. Na een kort gesprek onder 4 ogen, overweegt het kabinet nu dat zelfstandigen zonder personeel extra inkomenssteun verdienen. Veel ZZP-ers krijgen te maken met afzeggingen of komen mogelijk op een andere manier in de problemen door de coronacrisis. Er wordt nu gekeken hoe deze zzp'ers inkomensondersteuning kunnen krijgen. 

 

Deze is er één om te onthouden: Deeltijd WW.

Voor de ondernemers met personeel. En nu door het corona-virus kan of mag je ze tijdelijk niet aan het werk zetten. Dat kost je dus geld. Met de Deeltijd WW neemt de overheid dan een gedeelte van deze lasten van je over. Er moet dan wel minimaal 20% minder werk zijn en dat in ieder geval 2 weken of langer. Jij betaalt het personeel dan gewoon door en het UWV verstrekt een vergoeding voor de niet-gewerkte uren. Iemand van de salarisadministratie weet hier vaak meer van of kijk hier.     

 

Uitstel van betaling: loon-,  vennootschaps-,omzet-  én inkomstenbelasting.

De werkloosheid staat op een historisch laag niveau. Maar op dit moment kunnen werkgevers niet altijd banen garanderen. Sterker, als door het coronavirus ondernemers in de financiële problemen komen, is uitstel van bovenstaande belastingen mogelijk een oplossing. Ook voor ZZP'ers die tijdelijk geen opdrachten hebben en daardoor betalingsproblemen krijgen. Wie dit kan aantonen, kan hier gebruik van maken. 

 

Bijstand? Bijstand is ook steun.

Niet iets waar je misschien direct heel vrolijk van wordt maar voor de korte termijn is het een belangrijk onderdeel van het vangnet. De bijzondere bijstand wordt nu mogelijk ruimhartiger toegekend. Ook kijkt het kabinet naar andere mogelijkheden om ZZP-ers die dat nodig hebben te helpen deze periode door te komen. Binnen enkele dagen weten we hier meer over volgens het kabinet. Fingers crossed.

 

Morgen weer.

Morgen volgen de nieuwe updates. Ons team zoekt naar de belangrijkste oplossingen en maatregelen die er voor MKB-ers en ZZP-ers in dit corona-tijdperk zijn.

Volg de Yezzer liveblog en stuur ‘m door naar andere MKB- en ZZP-collega’s.

 

Op naar betere tijden! Tot morgen.  

 

 Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout