Verschil tussen schade- en sommenverzekering bij een AOV

8 november 2021

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan worden onderverdeeld in twee soorten: een AOV sommenverzekering of een AOV schadeverzekering. Of je nu al een AOV hebt of van plan bent er één af te sluiten, het is goed hierin onderscheid te kunnen maken en te weten wat je hebt of waar je aan begint.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt afgesloten om het risico van inkomstendaling  te beperken indien een zelfstandige arbeidsongeschikt zou raken. Je kunt dan kiezen uit twee soorten verzekeringen, de schadeverzekering of de sommenverzekering. Bij een schadeverzekering zal de verzekeraar de werkelijke schade die je lijdt vergoeden. Wanneer je voor een sommenverzekering kiest, zal de verzekeraar je een bedrag uitkeren op basis van het verzekerde bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid. 

Wat is een schadeverzekering?

Zoals al kort hierboven genoemd is, krijg je bij een schadeverzekering de werkelijke schade die je lijdt vergoed. Bij een schadeverzekering toets de verzekeraar jouw inkomen vooraf, tijdens de looptijd van de verzekering, maar ook op het moment dat je arbeidongeschikt raakt. De verzekeraar gaat dan kijken naar wat je daadwerkelijke inkomen was. Het kan dan zijn dat een correctie op je je uitkering komt. Dit zorgt er wel voor dat de premie van een schadeverzekering lager ligt dan van een sommenverzekering.

Wat is een sommenverzekering?

Bij een sommenverzekering krijg je van de verzekering een bedrag uitgekeerd op basis van het verzekerde bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid. Het bedrag wat je krijgt, is een van tevoren overeenkomen bedrag. Hierdoor ligt de premie van deze verzekering wel hoger. De verzekeraar hoeft dus niet je inkomen te bekijken en de schade die ontstaat, heeft ook geen invloed op de hoogte van de uitkering. Doordat het uit te keren bedrag van tevoren al is vastgesteld, geeft een sommenverzekering je meer zekerheid over de uitkering dan een schadeverzekering. 
 

Voorbeeldsituatie bij een AOV schadeverzekering:

Een timmerman zonder personeel heeft een verzekerd bedrag van € 40.000,- per jaar (=80% van zijn gemiddelde inkomen, te weten € 50.000,-) en een eigen risico termijn van één maand. Als hij thuiszit omdat hij net is geopereerd aan zijn knie, is het duidelijk dat hij (voorlopig) geen werkzaamheden kan verrichten en dat hij meteen  inkomsten misloopt. Hij is op dat moment 100% arbeidsongeschikt. De verzekeraar zal de geleden schade uitbetalen na één maand (eigen risico) gedurende de periode van herstel.
De timmerman moet wel aantonen dat zijn inkomen nog op niveau is. Als blijkt dat zijn inkomen de laatste jaren lager is geweest dan € 50.000,-, dan zal er een correctie plaatsvinden op het uit te keren bedrag. Immers, het maximaal te verzekeren bedrag is 80% van het inkomen. Bij bijvoorbeeld een inkomen van € 35.000,-, had hij maximaal
€ 28.000,- kunnen verzekeren. De uitkering vindt dan plaats op basis van € 28.000,-  en niet op basis van € 40.000,-.

Het wordt lastiger als de schade niet direct ontstaat. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een eigenaar/directeur van een adviesbureau met personeel. Bij arbeidsongeschiktheid kan hij zijn personeel opdragen een aantal werkzaamheden over te nemen waardoor er toch nog inkomsten zijn. Wellicht is hij ook nog in staat, in tegenstelling tot de timmerman, om bijvoorbeeld telefonisch of met de computer bepaalde zaken te regelen. De verzekeraar vergoedt de werkelijk geleden schade en zal alleen tot uitkering overgaan als aangetoond kan worden dat er daadwerkelijk schade wordt geleden. Bij een AOV sommenverzekering ligt dit anders.
 

Verschil AOV sommenverzekering

Bij een AOV sommenverzekering wordt er uitgekeerd op basis van het verzekerde bedrag en de mate van arbeidsongeschiktheid. Er wordt bij een AOV sommenverzekering niet gekeken naar de werkelijke schade.

Zo zal de timmerman uit bovengenoemd voorbeeld bij een AOV sommenverzekering een uitkering ontvangen op basis van het verzekerde bedrag van € 40.000,-, al zou zijn inkomen de laatste jaren lager zijn geweest. Er vindt dus geen correctie plaats bij een AOV sommenverzekering.

Hetzelfde geldt voor de eigenaar/directeur van het adviesbureau. De werkelijke schade is niet van belang en dus krijgt ook hij een uitkering bij een AOV sommenverzekering op basis van het verzekerde bedrag als zijn arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

De beste verzekering voor jou

Samengevat is een AOV schadeverzekering een verzekering die dus de werkelijke schade uitkeert bij arbeidsongeschiktheid. Ook kan er een correctie op de uitkering plaatsvinden als blijkt dat een verzekerde minder inkomen heeft dan op het moment van het afsluiten van de AOV. Bij een AOV sommenverzekering speelt dit niet. Ongeacht de werkelijke schade vindt er bij een AOV sommenverzekering een uitkering plaats op basis van het verzekerde bedrag.

Het is duidelijk dat een AOV sommenverzekering meer zekerheid biedt dan een schadeverzekering. Dit is uiteraard terug te vinden in de premie, die bij een AOV sommenverzekering hoger zal zijn. Het is een kwestie van vergelijken en risico's inschatten welke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou het beste zal zijn. Je budget en de mate van gewenste zekerheid spelen daarnaast ook een belangrijke rol. Het is lastig een keuze te maken; het inwinnen van advies is vrijwel altijd aan te bevelen zodat je echt zeker weet dat je kiest voor de AOV die het beste bij jou past. Daarom kun je bij vragen altijd contact met ons opnemen. Wij helpen je graag met het vinden van de arbeidsongeschiktheidsverzekering die bij jou past. 

Wil jij vrijblijvend en online direct AOV’s vergelijken en de bijbehorende premies voor jou te zien krijgen? Doe dan hier een AOV vergelijking.