Wie heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt je tegen inkomensverlies wanneer je (tijdelijk) niet meer kunt werken. Of je een AOV nodig hebt, hangt af van jouw situatie. Niet iedereen heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig. Wij leggen je uit wie een AOV nodig heeft.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt je tegen inkomensverlies wanneer je (tijdelijk) niet meer kunt werken. Of je een AOV nodig hebt, hangt af van jouw situatie. Niet iedereen heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig. Wij leggen je uit wie een AOV nodig heeft.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een AOV zorgt voor inkomenszekerheid. Hiermee krijg je een uitkering als je arbeidsongeschikt raakt, bijvoorbeeld wanneer je langdurig ziek wordt of een ongeval krijgt. Wanneer je als werknemer arbeidsongeschikt wordt, dan betaalt je werkgever jouw inkomen maandelijks door. Je lijdt dus niet aan inkomensverlies. Val je als ondernemer uit door ziekte of arbeidsongeschiktheid, dan ben je zelf verantwoordelijk voor je inkomen. 

Voor wie is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor ondernemers die afhankelijk zijn van het inkomen dat ze zelfstandig verdienen. Denk hierbij aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers en freelancers, maar ook aan vrije beroepsbeoefenaars of eigenaren van een eenmanszaak of VOF. 

Veel ondernemers hebben een financiële buffer waarmee ze een korte periode van arbeidsongeschiktheid overbruggen. Sommigen kunnen tijdelijk terugvallen op het inkomen van hun partner. Maar wanneer er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid, zijn bovenstaande opties niet meer haalbaar. Hierom is het belangrijk om naar jouw specifieke situatie te kijken en jezelf af te vragen of een vangnet in de vorm van een AOV verstandig is.