Hoe wordt de hoogte van je AOV-uitkering bepaald?

17 maart 2023

Als ondernemer wil je er zeker van zijn dat je financieel beschermd bent wanneer je door ziekte of een ongeval niet in staat bent om te werken. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan dan uitkomst bieden. Maar hoe hoog is de AOV-uitkering eigenlijk en hoe wordt deze bepaald? Wij leggen het je uit in dit artikel.

Als ondernemer wil je er zeker van zijn dat je financieel beschermd bent wanneer je door ziekte of een ongeval niet in staat bent om te werken. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan dan uitkomst bieden. Maar hoe hoog is de AOV-uitkering eigenlijk en hoe wordt deze bepaald? Wij leggen het je uit in dit artikel.

Deze drie factoren bepalen de hoogte van jouw AOV-uitkering:

Als je je arbeidsongeschikt meldt, wil je weten welk bedrag je per maand krijgt. Daarvoor kijken we naar de volgende drie factoren.

1. Het arbeidsongeschiktheidspercentage

De hoogte van je uitkering bij een AOV hangt af van het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit percentage geeft aan in hoeverre je nog in staat bent om te werken. Het UWV bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage. Bij een AOV wordt dit percentage vastgesteld door een medisch adviseur van de verzekeraar.

Bij de meeste AOV-verzekeraars krijg je een uitkering bij een arbeidsongeschiktheidspercentage vanaf 25%. De hoogte van de uitkering stijgt naarmate het percentage hoger wordt. 

2. Het verzekerde inkomen

Bij het afsluiten van een AOV bepaal je zelf welk inkomen je wilt verzekeren. Dit is het bedrag waarover je een uitkering krijgt als je arbeidsongeschikt raakt. Het is belangrijk om het verzekerd bedrag goed te laten aansluiten op je inkomen. Als je bijvoorbeeld een inkomen hebt van € 50.000 per jaar en je verzekert 80% van dit bedrag, dan krijg je bij volledige arbeidsongeschiktheid een uitkering van € 40.000 per jaar.

Bij sommige verzekeraars kun je kiezen voor een hoger of lager verzekerd bedrag. Let wel op dat een hoger verzekerd bedrag ook betekent dat je meer premie moet betalen.

3. De soort AOV

Er zijn verschillende soorten AOV's, bijvoorbeeld een sommenverzekering en een schadeverzekering. Het verschil tussen een schade- en sommenverzekering is: een sommenverzekering keert een vast bedrag uit bij arbeidsongeschiktheid, ongeacht de werkelijke inkomensderving. Bij een schadeverzekering wordt de werkelijke inkomensderving vergoed.

De hoogte van je uitkering hangt ook af van de voorwaarden van de verzekeraar. Het is belangrijk om deze voorwaarden goed door te nemen voordat je een AOV afsluit.

Check je AOV

De hoogte van je uitkering bij een AOV hangt af van verschillende factoren, zoals het arbeidsongeschiktheidspercentage, het verzekerd bedrag en het type AOV. Ook het eigen risico en je beroep en gezondheid spelen een rol bij het bepalen van de hoogte van je maandbedrag. Het is belangrijk om regelmatig te checken of je AOV nog goed aansluit op je situatie. Zo voorkom je dat je bij arbeidsongeschiktheid voor vervelende verrassingen komt te staan.

Vanaf 2027 wordt de AOV verplicht gesteld voor zelfstandige ondernemers. Het is belangrijk om je bewust te zijn van deze verandering en de mogelijke impact ervan op je bestaande AOV. Niet zeker of jouw AOV nog goed aansluit of voldoet aan de wettelijke eisen? Kijk nog eens naar onze arbeidsongeschiktheidsverzekeringen of neem contact met ons op.