Wat je moet weten over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

24 oktober 2022

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een soort verzekering die uitkeringen verstrekt als je door een ziekte of letsel niet meer kunt werken. De uitkeringen kunnen een deel van je inkomen vervangen en je helpen om uitgaven als levensonderhoud te dekken.

Hoe werkt een arbeidsongeschiktheidsverzekering? 

Als je een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt, betaal je meestal premies (maandelijks of jaarlijks) voor de dekking. Als je dan arbeidsongeschikt wordt en niet meer kunt werken, kun je een claim indienen bij de verzekeringsmaatschappij. De maatschappij bekijkt dan je claim en bepaalt of je in aanmerking komt voor een uitkering.

Wie heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig?

Iedereen die afhankelijk is van zijn inkomen om in zijn levensonderhoud te voorzien zou moeten overwegen een arbeidsongeschiktheidsverzekering aan te schaffen. 

Wanneer je als werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt, heb je niks te vrezen. Vanuit je werkgever heb je dan recht op doorbetaling waardoor je geen last hebt van inkomensverlies. Voor ondernemers ligt dit anders. Er is namelijk voor ondernemers geen speciaal vangnet die geld uitkeert wanneer ze iets overkomt.

Conclusie

Als je plotseling niet meer zou kunnen werken, zou je dan in staat zijn je levensonderhoud te betalen? Zo niet, overweeg dan de aanschaf van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan de broodnodige financiële hulp bieden als je ooit door een ziekte of letsel niet meer kunt werken.Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout