Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het om de aansprakelijkheid voor jou en je bedrijf, door fouten tijdens het uitoefenen van jouw beroep. Het kan gaan om nalatigheid, om onjuistheden, gebrekkige adviezen, vergissingen en verkeerde handelingen. Als het gevolg daarvan kan er grote financiële schade ontstaan, waarvoor een opdrachtgever of een andere betrokkene jou aansprakelijk kan stellen. Met name advies en ICT beroepen hebben veel aan een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zoals juristen, architecten, organisatie adviseurs, IT consultant, ICT bedrijven en financiële adviseurs.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen ‘zuivere vermogensschade’. Het gaat om financiële schade die ontstaat door jouw beroepsmatige handelen. Bovendien kun je kosten voor juridisch verweer laten dekken, net als de wettelijke rente en bereddingskosten. Onder de streep kun je rekenen op vergoeding van kosten die je nodig hebt om jouw belangen te verdedigen en te vergoeden, ongeacht of de schadeclaim terecht is.

Heeft dit antwoord je geholpen?