Inlooprisico: Schade waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die wordt ontdekt tijdens de looptijd van de verzekering.

Uitlooprisico: Ook wel staartrisico genoemd. Dit zijn gemelde schades of schades die tot uiting zijn gekomen na beëindiging van de verzekering, maar waarvan de oorsprong nog lag tijdens de looptijd van de verzekering
 

Heeft dit antwoord je geholpen?