Komt er een verplichte AOV voor ZZP-ers en zelfstandigen?

3 juli 2019

 

In het pensioenakkoord zijn plannen opgenomen voor een verplichte AOV-regeling voor ZZP-ers en andere zelfstandigen. Of die er snel zal komen moeten we afwachten, omdat minister Wouter Koolmees de sociale partners en zelfstandigenorganisatie nog om advies heeft gevraagd. Zij zullen begin 2020 gezamenlijk hun visie aan het kabinet presenteren. De overheid wil daarmee zorgen voor voldoende draagvlak onder de bijna 1 miljoen zelfstandigen in Nederland.

De politiek ziet problemen in de huidige lage verzekeringsgraad. Weinig zelfstandigen hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten, waardoor er maatschappelijke problemen kunnen ontstaan. De overheid wil daarin z’n verantwoordelijkheid nemen door een oplossing aan te bieden.

Zelfstandigen zijn geen voorstander voor een wettelijk verplichte AOV. Onder andere de leden van ZZP Nederland hebben aangegeven daar niet op te zitten te wachten. Het plan voor ZZP-ers zoals opgenomen in het huidige pensioenakkoord kan rekenen op weinig steun.

 

Betaalbaarheid van de arbeidsongeschiktheidsverzekering

De politiek zegt zich hard te maken voor een situatie waarin iedereen zich zonder uitsluitingen kan verzekeren. Het moet gaan om volledige acceptatie voor een betaalbare premie, ook voor zelfstandigen. De publieke uitvoering van een collectieve regeling met een wettelijke basis moet daarvoor zorgen. Minister Koolmees heeft meerdere keren benadrukt dat er pas een regeling komt als daarvoor voldoende draagvlak is bij ZZP-ers.

Maarten Post is voorzitter van ZZP Nederland en ziet niets in de huidige plannen: “Men heeft blijkbaar niets geleerd van het debacle van de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen), die al na 6 jaar in 2004 weer is afgeschaft. Een basisvoorziening arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, die meer lijkt op de vroegere AAW, zou beter kunnen scoren.”

Ook belangenvereniging PZO is niet blij met de afspraken in het pensioenakkoord. De vereniging legt in een persbericht uit dat er “voor insiders duidelijk is dat er een handel gedreven is waarbij inhoudelijke diepgang en realiteitszin niet altijd een meest bepalend kenmerk is.” De organisatie is aan de andere kant opgelucht dat het voorlopig lijkt te gaan om een ‘grove denklijn’, waarvan de details de komende maanden en jaren beter duidelijk moeten gaan worden.

 

ZZP-ers regelen liever zelf hun inkomensrisico

Zelfstandigen houden graag zelf hun eigen broek op. Toch is het inkomensrisico bij blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid individueel niet te dragen. In de meeste gevallen leidt dit tot een beroep op de bijstand. Indien alle werkenden deelnemen aan een publieke basisvoorziening lukt het om het risico tegen minimale kosten collectief af te dekken. Dat pleit voor deelname van ook zelfstandigen, al lijkt nog niet goed duidelijk hoe die uitwerking eruit moet gaan zien.

Ondernemers vinden een volwaardige AOV over het algemeen duur. Specialisten in AOV-verzekeringen geven daarbij aan dat veel ZZP-ers niet goed beseffen hoeveel een werkgever in vergelijkbare situaties betaalt aan sociale lasten voor verzuim of arbeidsongeschiktheid. Een werkgever betaalt gemiddeld 9 procent van de loonsom, op basis van 70 procent van het inkomen. “Voor een ZZP-er die 70% van een modaal jaarsalaris wil verzekeren zou dit neerkomen op circa €270 per maand. Voor €100 per maand lukt dit niet en is ook niet realistisch, hoewel er ZZP-ers zijn die dit wel verwachten.” aldus Constantijn Emmink, AOV-specialist bij Yezzer.

Of er een verplichte AOV voor ZZP-ers en zelfstandigen komt is nog niet duidelijk. Het is ook mogelijk dat het uiteindelijk gaat om een publieke basisvoorziening voor alle werkenden. Daarmee wordt alleen het risico op blijvende en gehele arbeidsongeschiktheid afgedekt. Het voordeel daarvan is een relatief lage premie. Zelfstandig ondernemers kunnen zich dan bijverzekeren voor aanvullende risico’s. Hier lijkt meer draagvlak voor dan voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ga voor meer informatie naar arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP. Of ga snel naar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen ZZP vergelijken om te zien welke AOV het beste bij je past. 

Benieuwd hoeveel een AOV jou kost? Hier kan je AOV’s vergelijken.

 Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout