Yezzer Crowdsurance is geen broodfonds, want Broodfonds is een merknaam van het bedrijf Broodfondsmakers. Maar als concept is er wel enige gelijkenis met dit soort schenkkringen en het Voorzieningenfonds. De basis is dat we ons inkomen bij ziekte als zelfstandig ondernemers onderling regelen, op basis van onderlinge solidariteit en vertrouwen. Maar Yezzer Crowdsurance kent een aantal belangrijke voordelen:

 

Spaargeld is vrij besteedbaar

Een belangrijk voordeel van Yezzer Crowdsurance is dat het geld dat je iedere maand spaart vrij besteedbaar is. Na aftrek van eventuele donaties kan je zelf bepalen wat je met je geld doet. Je hoeft het geld niet aan te houden of te reserveren en ook niet extra te sparen voor een bepaalde periode. 
 

Altijd instappen

Je kan altijd instappen. Je hoeft dus niet te wachten tot een nieuwe groep vol is of te wachten tot er een groep voor jou is. Wel geldt natuurlijk dat hoe meer mensen meedoen hoe sterker we staan met z'n allen. 

 

Preventie (voorkomen van ziekte en meer ...)

Een belangrijk voordeel van Crowdsurance is dat ieder van ons met een eigen ‘spaarpotje’ aan preventie doet. ‘Voorzienbaar inkomensverlies voorkomen’ beperkt zich in onze ogen niet alleen tot ‘ziekte voorkomen’. Bij Yezzer Crowdsurance zet je geld opzij om jezelf en je onderneming te ontwikkelen en om te voorkomen dat je ziek wordt. En als we dat allemaal doen, zijn er minder zieken en de kosten dus nog lager. Het spaargeld gebruik je dus en laat je (liever) niet op een spaarrekening staan. Toch blijft er altijd genoeg over om eventueel te doneren aan een zieke Yezzer Crowdsurance deelnemer.

Professionele begeleiding bij ziekte

Een ander groot voordeel van Yezzer Crowdsurance is de professionele begeleiding bij ziekte (zie ook de veelgestelde vraag 'Hoe begeleidt Yezzer Crowdsurance arbeidsongeschikte deelnemers?').

Eén netwerk van gelijkgestemden

Yezzer Crowdsurance is één netwerk van gelijkgestemden. Wij denken dat netwerken tegenwoordig anders werken en zich niet beperken tot ‘gesloten’ groepen. We vergelijken het met bijvoorbeeld LinkedIn: je kunt verbonden zijn met iemand en iemand goed kennen en toch grotendeels andere 1st-LinkedIn contacten hebben.

Volledig online

En misschien wel het grootste voordeel van Yezzer Crowdsurance is dat alles volledig online is. Je hoeft niet naar allerlei vergaderingen en te discussiëren of iemand nu wel of niet ziek of arbeidsongeschikt is. Als we meetings hebben, dan gaat het ook echt over iets, bijvoorbeeld hoe voorkom je dat je ziek wordt of hoe wordt je een betere ondernemer. Deelname aan dergelijke meet-ups is geheel vrijblijvend.

Heeft dit antwoord je geholpen?