Beloningsbeleid Yezzer

Yezzer hanteert een beloningsbeleid waarmee medewerkers worden gestimuleerd om zich in te zetten voor het belang van de klant en zich niet te laten leiden door het aantal adviezen dat wordt gegeven of het aantal financiële producten waarin wordt bemiddeld. Medewerkers worden geacht en gemotiveerd zich integer en klantgericht te gedragen. 

Vast Salaris

Medewerkers binnen Yezzer hebben een vast salaris. Elke functie heeft een eigen salarisrange dat marktconform is. Bij het bepalen van de hoogte van het salaris wordt daarbij rekening gehouden met de kwaliteiten, vaardigheden, ervaring, leeftijd, en opleiding van de medewerker en de bijdrage die de medewerker levert aan het bedrijf. 

Medewerkers bouwen een vakantietoeslag op van 8% over het vaste salaris. Deze toeslag wordt opgebouwd over het daadwerkelijk uitgekeerde salaris in de periode van 1 juni t/m 31 mei, en wordt in de maand mei naar rato van het aantal maanden in dienst uitbetaald.

Variabele Beloning

Yezzer hanteert op het moment van publiceren (augustus '22) nog een variabele beloning in de vorm van de uitbetaling van een 13e maand. Deze beloning is afhankelijk van het behalen van de jaardoelen van Yezzer als bedrijf. Deze jaardoelen worden opgesteld in samenwerking met de medewerkers en mogen geen individuele financiele prikkels veroorzaken. Indien Yezzer haar jaardoelen behaalt dan hebben alle werknemers recht op een 13e maandsalaris (of indien een medewerker korter dan 12 maanden in dienst is bij Yezzer dan een bedrag naar rato). Voorwaarde voor uitbetaling van de 13e maand is daarbij dat werknemer op moment van uitbetaling in dienst is bij werkgever.

Secundaire Voorwaarden

Reiskostenvergoeding

Medewerkers hebben recht op een reiskostenvergoeding t.b.v. woonwerk verkeer. Dit kan het vergoeden van OV-kosten of een kilometervergoeding betreffen; dit wordt vooraf afgestemd tussen medewerker en werkgever. 

Telefoon 

Medewerkers in een adviesfunctie (met klantcontact) hebben recht op een zakelijke telefoon. 

Pensioen 

Yezzer is voornemens een pensioenregeling te treffen voor haar medewerkers. Deze pensioenregeling zal ter vervanging komen van de variabele beloning (13e maand) en niet afhankelijk zijn van jaardoelen. Op het moment van publiceren van dit beleid (augustus '22) is deze regeling nog niet effectief. 

Opleiding

Medewerkers kunnen op kosten van werkgever benodigde WFT opleidingen volgen en examens doen. Daarnaast worden medewerkers intern en extern gecoacht in hun commerciële- en adviesvaardigheden en krijgen zij de gelegenheid zichzelf te ontwikkelen op het vakgebied verzekeringsadvies of op een ander vakgebied mocht dit voor zowel werkgever als medewerker wenselijk zijn. 

Afspraken Freelancers

Yezzer werkt met verschillende freelancers op het gebied van marketing en website development. Deze freelancers worden betaald op basis van een vast uurtarief en/of per project en er zijn geen bonussen of variabele vergoedingen van toepassing. Verder werkt Yezzer met één freelancer in de rol van verzekeringsadviseur. Deze freelancer ontvangt een vast uurtarief voor advieswerk voor Yezzer, advieswerk aan klanten, administratiewerkzaamheden conform de eisen van de WFT, een vaste vergoeding per klant voor het verzorgen van de aanvraag van de arbeidsongeschiktheidsverzekering en een jaarbonus die afhankelijk is van het behalen van de jaardoelen van Yezzer als bedrijf. Freelancers ontvangen geen variabele vergoeding op basis van het aantal adviezen dat wordt gegeven of het aantal financiële producten waarin wordt bemiddeld.