Privacyverklaring

 

Hoe gaat Yezzer om met jouw informatie?

Op het moment dat jij de site van Yezzer bezoekt en gebruik maakt van de services die Yezzer biedt dan kan het zijn dat jij Yezzer persoonlijke informatie geeft. Deze privacyverklaring geeft aan hoe Yezzer omgaat met deze informatie. De site, services en tools van Yezzer zijn continu in ontwikkeling. Daarom kan het zijn dat deze privacyverklaring zo nu en dan wordt gewijzigd. Neem de privacyverklaring daarom geregeld door om op de hoogte zijn van het laatste privacybeleid. Blijf jij gebruik maken van de site, services en/of tools van Yezzer na wijziging van de privacyverklaring dan ga jij akkoord met de wijzigingen in het privacybeleid.

 

Gebruik gegevens

Gegevens die worden verstrekt bij het doen van vergelijkingen en/of bij registratie worden verzameld en geregistreerd door Yezzer. Yezzer gebruikt deze gegevens alleen voor haar dienstverlening. Deze gegevens zullen nooit zonder jouw voorafgaande toestemming aan derde partijen ter beschikking worden gesteld. Alleen als Yezzer genoodzaakt is door een wettelijke bepaling of een bevel deze gegevens te verstrekken, vindt verstrekking van de gegevens plaats. Is dit het geval dan word jij daar echter tijdig over geïnformeerd, tenzij het anonieme gegevens betreft. Yezzer neemt alle redelijke maatregelen om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen en te beveiligen.

Gebruik website en cookies 

Gebruik van de website van Yezzer geeft Yezzer automatisch bepaalde anonieme informatie over het gebruik via jouw IP adres. Het gaat om gegevens zoals het IP-adres, de browser, de duur en tijdstip van bezoek aan de website en de onderdelen die worden bezocht. Ook kan een gebruikersnaam en wachtwoord worden opgeslagen indien jij dit wil. De website van Yezzer maakt hierbij gebruik van cookies. 

Yezzer maakt gebruik van Google Analytics om de website te optimaliseren. Wij plaatsen hiervoor cookies in jouw browser. Wij verzamelen daarbij gegevens over onder andere de pagina's die jij bezoekt en de duur van jouw bezoek. Daarnaast gebruiken wij jouw keuzes voor het maken van gebruikersprofielen. Aan de hand van deze profielen verbeteren wij de website. Daarnaast bieden wij jou de mogelijkheid om de inhoud van onze website gemakkelijk te delen via social media. Wil jij geen cookies laten plaatsen dan kan je dit uitschakelen via jouw browser.

Wet bescherming persoonsgegevens 

De Wet bescherming persoonsgegevens ziet toe op de bescherming van de privacy van burgers. Yezzer verklaart uitsluitend te zullen handelen in lijn met hetgeen in deze wet bepaald is. Indien jij wil dat jouw gegevens verwijderd of aangepast worden, of wil jij inzage in jouw geregistreerde gegevens dan kan jij hierover een mail sturen aan info@yezzer.nl .

Alle actief door jouw verstrekte gegevens zijn terug te vinden in het gebruikersaccount. In het gebruikersaccount heb jij de mogelijkheid om de gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen.

Door gegevens aan Yezzer te verschaffen, geef jij Yezzer toestemming jou hierover telefonisch en/of per mail te benaderen. Ook geef jij toestemming om per telefoon en/of mail informatie over de services, tools en/of producten van Yellow Walnut en Yezzer te ontvangen. Als jij geen prijs stelt op benadering per telefoon of mail, meld je dan hiervoor af via service@yezzer.nl .

Overig 

Yezzer kan links verschaffen via haar eigen site naar websites van derden. Yezzer doet dit alleen als zij deze websites betrouwbaar acht. Yezzer kan echter geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites en de manier waarop deze websites omgaan met jouw persoonsgegevens.

Vragen? 

Bij vragen over ons privacybeleid kan jij contact opnemen via info@yezzer.nl of via ons service telefoonnummer 088-9392500.

 


Yezzer uitgelicht in de pers door: