Onze dienstverlening

 

Wij informeren je graag over onze dienstverlening. Je weet dan precies wie we zijn en wat we doen.


Wie zijn wij?
Yezzer is een handelsnaam van Yellow Walnut Verzekeringen B.V en onderdeel van Yellow Walnut B.V. Yellow Walnut is een online dienstverlener gericht op ondernemers. Yezzer is een tussenpersoon met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en verleent financiële diensten. Daarom valt Yezzer onder de Wet op het financieel toezicht (Wft). Jij kan ons in het AFM register vinden onder Yezzer, nummer 12041457. 

Hoe kun je ons bereiken?
Je kunt Yezzer op verschillende manieren bereiken. Neem vooral contact met ons op, we helpen je graag!

Telefoon
088-939 2520. 

E-mail
verzekeringen@yezzer.nl

Bezoek en postadres
Zekeringstraat 36, 1014 BS Amsterdam.

Welke dienstverlening bieden we?
Yezzer biedt ondernemers en bedrijven de mogelijkheid zich via internet of telefonisch te verzekeren tegen verschillende risico’s. Wij bieden via internet de mogelijkheid aan premies te vergelijken, offertes op te vragen en verzekeringen af te sluiten. Dit doen wij als bemiddelaar en adviseur in schadeverzekeringen en inkomensverzekeringen. Ons advies vindt via internet en/of telefonisch plaats.

Yezzer is gespecialiseerd in verzekeringen, advisering en risicomanagement voor ondernemers, waarbij wij het volgende bieden:

-       Online vergelijken van groot aanbod aan verschillende verzekeraars

-       Specifiek ontwikkelde verzekeringsproducten voor ondernemers

-       Collectiviteitsvoordelen

-       Online advisering

-       Onafhankelijkheid

Onze premies en advieskosten behoren tot de laagste in de markt. Dit kan doordat wij volledig online werken en collectiviteitsvoordelen kunnen bieden vanwege onze inkoopkracht.

Wij werken uitsluitend met gecertificeerde verzekeringsadviseurs met ruime ervaring in het adviseren van ondernemers. Hierdoor ben jij verzekerd van kundig advies en het beste resultaat.

Wij werken op twee manieren:

1)    Execution only.

Bepaalde verzekeringen kunnen wij op basis van het zogenaamde ‘execution only’ aanbieden. Hierbij gaan wij er van uit dat jij goed weet welk risico je wilt afdekken en welke verzekering je wenst. Daarom:

·         Adviseren wij jou niet over een te kiezen verzekering of dekking

·         Vergelijken wij de bij ons te verkrijgen verzekeringen niet met andere in de markt

·         Informeren we jou alleen in algemene zin over de verzekering

·         Voeren wij alleen jouw opdracht uit en ben je zelf verantwoordelijk voor jouw besluit

Wij zijn er wel altijd voor jou bij schade of andere lopende zaken die te maken hebben met de verzekering van jou die via ons loopt en is afgesloten.

2)    Met Advies.

Ons advies vindt online of telefonisch plaats. Deels via online vragen, en naar wens deels via online of telefonisch contact met één van onze adviseurs. Een goed advies begint met een inventarisatie van jouw huidige (financiële) situatie. Deze gegevens worden bewaard in jouw persoonlijke dossier. Vervolgens wordt vastgesteld wat jouw wensen en behoeften zijn voor jou en/of jouw onderneming. Wat jouw verwachte situatie is en hoeveel risico jij bereid bent te nemen. Bij bepaalde producten (zogenaamde impactvolle of risicovolle producten) zullen wij jouw situatie vastleggen en een zogenaamd klantprofiel opstellen. Vervolgens selecteren wij de verzekeraar en het product dat het beste aansluit bij jouw wensen en omstandigheden. Naast deze advisering verzorgen wij ook de contacten tussen jou en de verzekeringsmaatschappijen.  Je kan uiteraard altijd bellen of mailen met onze adviseur bij vragen.


Wij werken onafhankelijk en adviesvrij
Yezzer is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om jou te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde verzekeringsmaatschappijen.


Met wie werken we samen?
Yezzer biedt als tussenpersoon verschillende verzekeringen aan, speciaal gericht op de wensen en behoeften van ondernemers en bedrijven. Als onafhankelijk partij bieden wij verzekeringen aan van een groot aantal gerenommeerde verzekeraars. Daarnaast werken wij samen met Nedasco B.V. te Amersfoort (geregistreerd onder AFM nummer 12006531), met SUREbusiness B.V. te Alkmaar (geregistreerd onder AFM nummer 12043537) en Intrasurance B.V. te 's-Hertogenbosch (geregistreerd onder AFM nummer 12011777), zij treden namens een aantal verzekeraars op als volmachtnemer en verzorgen een deel van onze administratie. ASR Deelnemingen N.V. heeft een minderheidsbelang in Yellow Walnut B.V., de moedermaatschappij van Yezzer. Wij werken echter volledig zelfstandig en onafhankelijk. Er zijn geen productieverplichtingen afgesproken met a.s.r. of andere verzekeraars. Yezzer kan je daarom een onafhankelijk advies geven over de verzekeringsproducten die je via ons kan afsluiten.


Persoonsgegevens
Als wij jou advies verlenen bij welke financiële producten bij jouw situatie passen, stellen wij jou verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op jouw kennis van en ervaring met financiële diensten, jouw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, jouw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en jouw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel jouw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

 

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om
Met de gegevens die wij van jou ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

 

Hoe gebruiken wij de van jou ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van jou krijgen om een analyse van jouw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen je kan nemen om de door jou gewenste financiële zekerheid te realiseren.

 

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer jij ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor jou te realiseren financiële zekerheid.


Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan jou een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van jouw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om jouw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met jou kan zoeken.


Wij geven de van jou ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van jouw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor jou uit te voeren.


Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor jou uit te voeren. Zie ook onze privacyverklaring


Wat zijn jouw rechten?
Jij bent onze klant. Dus jij hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij van jou wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

a)    Jij mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Dit overzicht verstrekken wij kosteloos.

 

b)    Wanneer jij meent, dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kan je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor jou werken correct zijn.

 

c)     Indien jij niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kun jij ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan jouw verzoek.

 

d)    Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken. Mocht jij op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kun jij ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.

 

e)    Indien je dat wenst, kun je ons vragen jouw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld jouw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van jouw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk jouw verzoek uitvoeren.

 

f)      Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over jou ontvangen, bijvoorbeeld van jouw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij jou over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

 

Waar kan ik met een klacht terecht?
Heb je een klacht of ben je het oneens met een beslissing van een Yezzer medewerker? Neem dan contact op met Yezzer, dan zoeken we gezamenlijk naar een oplossing.

Wanneer je een formele klacht wil indienen kan dat natuurlijk ook. Doe dit graag schriftelijk, wij nemen jouw klacht dan in behandeling. Jij kan jouw klacht sturen naar:

Yezzer is een handelsnaam van:

Yellow Walnut Verzekeringen B.V.
Zekeringstraat 36
1014 BS Amsterdam

Wanneer je het niet eens bent met onze reactie, kun je jouw klacht altijd nog voorleggen aan het KiFiD (Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, 0900-3552248, info@kifid.nl, www.kifid.nl ). Dit is een onafhankelijk instituut, waar wij als dienstverlener bij aangesloten zijn. Ons inschrijvingsnummer bij het KiFiD is 300015199 .

 


Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout