Kosten van een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering

Lees hieronder meer over de kosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of vergelijk de kosten van verschillende verzekeraars via de Yezzer scan.

De Yezzer premiescan

3.746 ondernemers gingen je voor!

aegon
nationalenederlanden
aig
allianz
avero-achmea
markel
asr
hiscox
reaal
+ nog 33 andere aanbieders

Voordelen met Yezzer

  • Yezzer is volledig onafhankelijk (dus ruime keus)
  • Snel en makkelijk online geregeld
  • Speciaal gericht op ondernemers
  • Extra's als toegang tot trainingen en events
Vergelijk nu jouw AVB

Kosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Jouw onderneming gaat je aan het hart en je vindt het belangrijk dat deze goed draait. Je ziet kansen waar je in de kosten kan snoeien en waar geïnvesteerd kan worden. Ook bij het verzekeren van jouw onderneming vind je het belangrijk dat je weet wat je betaalt. De kosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van meerdere factoren. Wil je weten hoe de kosten zijn opgebouwd? Lees dan verder om meer te weten te komen over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering!

De kosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
Over het algemeen zijn de kosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet heel hoog. Dit is goed om te weten, want het kan je veel geld schelen als je tijdens je werk per ongeluk schade aanricht. De kosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn afhankelijk van verschillende factoren. Allereerst de werkzaamheden van jouw onderneming. Welk beroep oefen je uit? Zoals je je kan voorstellen, loopt een aannemer een groter risico om schade te veroorzaken dan een accountant of een designer. Daarnaast zijn de kosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook afhankelijk van de hoogte van jouw jaaromzet. Bij een hogere omzet, lopen de kosten op.

Ook verzekeraars onderling verschillen in de kosten met hun bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Vergelijken kan dus ook zeker schelen in de kosten. Omdat de voorwaarden onderling wat verschillen, doet de prijs dit ook. Kies dus bewust: dit kan je op termijn best wat geld opleveren!

Wat is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?
Oké, nu is duidelijk hoe de kosten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn opgebouwd, maar wat is zo’n verzekering nou precies? Ben je ergens aan het werk en richt je per ongeluk schade aan, dan ben je daarvoor verantwoordelijk. Helaas geeft een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP, ook wel WA verzekering) geen enkele dekking hiervoor. En dan ben je onverzekerd. Deze schade kan zomaar een hoog bedrag zijn. Dan komt jouw onderneming in gevaar.

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je wél gedekt tegen schade die je veroorzaakt aan andermans eigendommen of personen tijdens je werk. Voor een laag bedrag per maand ben je al verzekerd. Neem dus geen risico en sluit er een af. Kijk bij het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wel goed naar de kosten!

Ontmoet een paar van onze tevreden klanten

Een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering geeft dekking voor:

Algemene aansprakelijkheid
Dit is schade die door jezelf wordt veroorzaakt tijdens de uitvoering van opdrachten aan personen of zaken van anderen.

Risicoaansprakelijkheid
Bijvoorbeeld schade waarvoor je als verzekerde en bezitter van een gebouw wordt aangesproken.

Letselschade
Letsel of benadeling van de gezondheid al dan niet de dood ten gevolge hebbend.

Beschadiging
Zaken van derden die je beschadigt, vernietigt of laat verdwijnen. Hieronder valt ook het verontreinigen of vuil laten worden daarvan.

Vergelijk en sluit hier jouw AVB af!

Een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering geeft geen dekking voor:

Zuivere vermogensschade
Alleen de kosten van schade aan zaken en personen wordt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt. Zuivere vermogensschade wordt nooit gedekt. Dat is schade die ontstaat door bijvoorbeeld gederfde inkomsten.

Geleidelijk ontstane milieuschade
Schade die geleidelijk ontstaat aan het milieu doordat leidingen verslijten en langzaamaan de grond vervuilen is niet gedekt. Plotselinge milieuschade is wel gedekt.

Schade door het geven van verkeerd advies
Voor adviserende beroepen geeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen enkele dekking voor (verkeerd) gegeven adviezen. Wil je jouw adviezen wel afdekken, dan zal je een Beroeps Aansprakelijkheid Verzekering moeten afsluiten (BAV). Yezzer biedt ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, passend bij jouw beroep. Bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten.

Schade door opzet
Opzettelijk veroorzaakte schade die je aanbrengt aan derden wordt niet gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Schade door motorvoertuigen
Als je met een motorvoertuig schade aanricht, dan wordt dat niet gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Jouw motorrijtuigenverzekering is hiervoor. Schade die je veroorzaakt aan bijvoorbeeld een winkelpand terwijl je aan het lossen bent wordt dus niet gedekt door een AVB.

Schade aan jouw eigen zaken
Schade aan jouw eigen zaken wordt niet gedekt. Dit noemen we interne zaakschade, en dat valt buiten een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.