Aan iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering zitten voor- en nadelen. Hieronder in de tabel kan je per arbeidsongeschiktheidsverzekering zien welke dat zijn:

 

AOV’s

Voordelen

Nadelen

Traditionele AOV

 •  Volledige dekking tot (maximaal) je pensioen.
 •  Zekerheid en continuïteit.
 • Je bepaalt zelf welk deel van je inkomen je wil verzekeren.
 • Premie is aftrekbaar bij de belasting.
 • Hoge premie door ruime dekking
 •  De verzekeraar bepaalt of je arbeidsongeschikt bent
 • De mate van arbeids-ongeschiktheid wordt regelmatig gecheckt door de keuringsarts.

 

Uitgeklede AOV

 • Lage premie door lage dekking.
 • Premie is aftrekbaar bij de belasting.
 • Alleen gedekt tegen ernstige ziekte en/of ongevallen.
 • Geen inkomenszekerheid voor de lange termijn.

Collectieve AOV

 • Doordat het in een collectief wordt aangeboden krijg je korting.
 • Premie is aftrekbaar bij de belasting.
 • Meestal met één verzekeraar bepaalde afspraken gemaakt.

Alternatieven

Broodfondsen

 • Twee weken nadat je arbeidsongeschikt bent geworden krijg je al uitgekeerd.
 • Het geld op je eigen broodfondsrekening blijft (onder aftrek van kosten en schenkingen) van jezelf.
 • Als je ouder bent of een risicovol beroep uitoefent hoef je niet meer te betalen.
 • Gaat op basis van vertrouwen.
 • Maximaal twee jaar een uitkering.
 • Bijdrage is niet aftrekbaar bij de belasting.

Vangnet AOV

 • Je kan hier terecht als je dat niet bij een verzekeraar kan.
 • Premie is aftrekbaar bij de belasting.
 • Hoge premie
 • Tot 15 maanden na start bedrijf aan te vragen.

Vrijwillig verzekeren via
het UWV

 • Je kan hier terecht als je dat niet bij een verzekeraar kan.
 • Premie fors ten opzichte van de dekking

Woonlastenverzekering

 • Lage premie
 • Premiedeel AO is aftrekbaar bij de belasting.
 • Af te sluiten bij enkele verzekeraars.
 • Bezit eigen woning is verplicht.
 • Je moet voldoende hebben aan de dekking van de woonlasten.
 • Bij blijvende arbeidsongeschiktheid komt (na de dekkingsperiode) de uitkering te vervallen.

 

Bereken jouw AOV kosten

Heeft dit antwoord je geholpen?