Wat zijn de voor- en nadelen van een AOV?

AOV

 

Aan iedere arbeidsongeschiktheidsverzekering zitten voor- en nadelen. Hieronder in de tabel kan je per arbeidsongeschiktheidsverzekering zien welke dat zijn:

 

AOV’s

Voordelen

Nadelen

Traditionele AOV

 •  Volledige dekking tot (maximaal) je pensioen.
 •  Zekerheid en continuïteit.
 • Je bepaalt zelf welk deel van je inkomen je wil verzekeren.
 • Premie is aftrekbaar bij de belasting.
 • Hoge premie door ruime dekking
 •  De verzekeraar bepaalt of je arbeidsongeschikt bent
 • De mate van arbeids-ongeschiktheid wordt regelmatig gecheckt door de keuringsarts.

 

Uitgeklede AOV

 • Lage premie door lage dekking.
 • Premie is aftrekbaar bij de belasting.
 • Alleen gedekt tegen ernstige ziekte en/of ongevallen.
 • Geen inkomenszekerheid voor de lange termijn.

Collectieve AOV

 • Doordat het in een collectief wordt aangeboden krijg je korting.
 • Premie is aftrekbaar bij de belasting.
 • Meestal met één verzekeraar bepaalde afspraken gemaakt.

Alternatieven

Broodfondsen

 • Twee weken nadat je arbeidsongeschikt bent geworden krijg je al uitgekeerd.
 • Het geld op je eigen broodfondsrekening blijft (onder aftrek van kosten en schenkingen) van jezelf.
 • Als je ouder bent of een risicovol beroep uitoefent hoef je niet meer te betalen.
 • Gaat op basis van vertrouwen.
 • Maximaal twee jaar een uitkering.
 • Bijdrage is niet aftrekbaar bij de belasting.

Vangnet AOV

 • Je kan hier terecht als je dat niet bij een verzekeraar kan.
 • Premie is aftrekbaar bij de belasting.
 • Hoge premie
 • Tot 15 maanden na start bedrijf aan te vragen.

Vrijwillig verzekeren via
het UWV

 • Je kan hier terecht als je dat niet bij een verzekeraar kan.
 • Premie fors ten opzichte van de dekking

Woonlastenverzekering

 • Lage premie
 • Premiedeel AO is aftrekbaar bij de belasting.
 • Af te sluiten bij enkele verzekeraars.
 • Bezit eigen woning is verplicht.
 • Je moet voldoende hebben aan de dekking van de woonlasten.
 • Bij blijvende arbeidsongeschiktheid komt (na de dekkingsperiode) de uitkering te vervallen.

 

Bereken hier hoeveel een AOV jou gaat kosten.

Heeft dit antwoord je geholpen?
Terug naar Veelgestelde Vragen

Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout