Wat is indexering?

AOV

 

Indexering is het aanpassen van inkomens of uitkeringen aan de inflatie zodat de (gemiddelde) koopkracht gelijk blijft. Dit vindt meestal plaats aan de hand van het prijsindexcijfer, het loonindexcijfer en soms is er sprake van een vaste (procentuele) stijging. De waarde of de hoogte van het verzekerde bedrag van jouw AOV wordt dus jaarlijks aangepast aan het prijspeil. Bij een samengestelde indexatie wordt zowel het verzekerde bedrag als de uitkering jaarlijks verhoogd met het CPI (actuele inflatie in Nederland). In dit geval stijgt je premie ook. Dit kan leiden tot onnodig hoge verzekerde bedragen. Ook heb je enkelvoudige indexatie waarbij alleen je uitkering ieder jaar verhoogd wordt. 

Vergelijk arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Heeft dit antwoord je geholpen?
Terug naar Veelgestelde Vragen

Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout