Werknemers kunnen terugvallen op de WIA in het geval ze niet meer kunnen werken door arbeidsongeschiktheid. Helaas hebben zelfstandig ondernemers deze optie niet. Er is maar één vangnet waar onder voorwaarden recht op bestaat, namelijk een bijstandsuitkering.

Heeft dit antwoord je geholpen?