Het belang van een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt vaak onderschat. Werkenden die niet in loondienst zijn moeten hun eigen boontjes doppen als ze arbeidsongeschikt raken. Werknemers hebben een vangnet in de vorm van de WIA, maar het enige vangnet van ondernemers (waaronder zzp’ers) is een bijstandsuitkering.

Hoewel een AOV niet verplicht is zijn wij van mening dat een AOV voor de meeste ondernemers dan ook noodzakelijk is. De verdere motivatie hiervoor kun je hier teruglezen.

Heeft dit antwoord je geholpen?