Verplichte AOV voor ZZP’ers: dit lijkt er besloten

27 februari 2020

De verplichte AOV voor ZZP’ers lijkt erdoor. Onder andere AD en RTLZ melden dat de sociale partners een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt.

Er lijkt een verplichte AOV te komen die maximaal 200 euro per maand zal kosten, voor een uitkering tot 1.650 euro bruto per maand. Het maximale maandbedrag voor zelfstandigen ligt daarmee lager dan dat voor medewerkers in loondienst. De meer sobere uitkering moet het voor ZZP’ers betaalbaar houden. Toch lijken zelfstandigen niet blij met de plannen. Wat is er precies voorgesteld en wat betekent dit voor jou? We zetten het voor je op een rij.
 

Voorstellen verplichte AOV voor ZZP’ers

De sociale partners, verenigd in de Stichting van de Arbeid, zijn uitgekomen op een inkomensafhankelijke premie, goed voor een beperkte maximale uitkering. Bovendien bepaal je als ZZP’er zelf de wachttijd.

 • Tot 200 euro premie per maand
  De verplichte AOV voor ZZP’ers krijgt een inkomensafhankelijke premie. Hoe hoog die precies zal zijn is nog niet duidelijk. Wel wordt er verwacht dat dit niet hoger zal zijn dan 200 euro per maand. 
 • Tot 1.650 euro uitkering per maand
  De uitkering is een relatief sobere, om de kosten voor zelfstandigen niet te hoog op te laten lopen. Via de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is er maximaal 1.650 euro per maand aan uitkering beschikbaar. Dat is minder dan voor medewerkers in loondienst.
 • Wachttijd voor uitkering
  ZZP’ers hebben zelf invloed op de premie die ze betalen voor hun AOV. De wachttijd die ze kiezen bepaalt of de premie hoger of lager uitvalt. Zelfstandigen die geen keuze maken hebben standaard 1 jaar wachttijd. Dat betekent dat de uitkering ingaat na 1 jaar arbeidsongeschiktheid. De tussenliggende periode moeten ZZP’ers zelf opvangen, bijvoorbeeld met een Broodfonds, een vrijwillige AOV of spaargeld. Medewerkers in loondienst krijgen twee jaar doorbetaald door de werkgever, voordat ze gebruik maken van hun collectieve AOV. Tip: zelfstandigen kunnen ook kiezen voor een langere wachttijd (twee jaar, dus een lagere premie) of een kortere wachttijd (half jaar, dus een hogere premie).
 • Keuze om zelf te verzekeren of via regeling overheid
  Bovendien geldt de verplichte AOV alleen voor ZZP’ers die zelf (nog) geen arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP hebben. Zelfstandigen kunnen er ook voor kiezen zelf een AOV af te sluiten. Let op: die moet dan wel minimaal de dekking bieden zoals de verplichte AOV dat zou doen.
   

Wat betekent dit voor jou?

Heb je als ZZP’er nog geen AOV? Of nog niet voor de dekking die de overheid minimaal verplicht zal stellen? Je hebt dan drie opties:

 1. Vrijwillige AOV: Net als nu kun je er als zelfstandige voor kiezen om een vrijwillige AOV af te sluiten. Je krijgt dan een vrijstelling voor de verplichte verzekering. Die helpen we je graag AOV's te vergelijken, zodat je voor een scherpe premie kunt rekenen op een goede dekking. Let op: je krijgt alleen een vrijstelling als de vrijwillige AOV minimaal de verplichte dekking biedt.
 2. Verplichte AOV: Sluit je de verzekering niet vrijwillig af? Dan moet je de verplichte AOV via de overheid afsluiten. Je betaalt tot 200 euro per maand, voor een uitkering tot 1.650 euro per maand.
 3. Verplichte + vrijwillige AOV: Je kunt de verplichte en vrijwillige AOV met elkaar combineren. De verplichte dekking biedt dan een goede basis, die je aanvult of uitbreidt met een vrijwillige AOV die je online kunt vergelijken.

De verplichte AOV voor ZZP’ers zal waarschijnlijk vanaf 2024 ingaan. Het UWV zal dan zorgen voor de uitvoering daarvan. Je bent als zelfstandige verplicht om tot aan de AOW-leeftijd gebruik te maken van deze verzekering.

Let op: de verplichte AOV voor ZZP’ers verzekert je tot 1.650 euro per maand. De premie zal maximaal 200 euro per maand bedragen. Het is nog niet duidelijk hoe die premie precies tot stand komt.
 

Reacties op de plannen

Belangenverenigingen voor ZZP’ers zijn tot nu toe niet positief geweest over de plannen. En ook nu reageren ze verrast en teleurgesteld. Roos Wouters is woordvoerder van de Werkvereniging, het belangenplatform voor Modern Werkenden. Ze vertelt het AD: “[ZZP-organisaties] wilden een verplichte aov voor alle werkenden, niet alleen voor ZZP’ers, met een nominale premie en geen uitkering op wettelijk minimumniveau. ZZP’ers gaan nu precies iets krijgen wat ze niet willen.’’ Daarnaast vindt ze de premie erg hoog: “200 euro maximale premie is nogal veel en je krijgt pas een vrijstelling als je een particuliere verzekering hebt die vergelijkbaar qua hoogte is. Voor ZZP’ers die het op een andere manier hebben opgelost, met spaargeld bijvoorbeeld, is niets geregeld.”

Peter van der Bunder maakt namens de Kunstenbond deel uit van de sociale partners. Hij stelt dat er nog geen sprake is van een akkoord, maar dat het gaat om een voorstel. Hij vertelt aan RTLZ: “We zijn nu aan het peilen hoe dit valt bij onze achterban. Zij vinden betaalbaarheid heel belangrijk. En dit voorstel is voor onze achterban volstrekt onbetaalbaar.”

Die betaalbaarheid vindt ook Maarten Post van ZZP Nederland belangrijk. Hij vertelde RTLZ al eerder dat een betaalbare premie wat hem betreft zo’n 50 tot 100 euro per maand bedraagt. Het bedrag tot 200 euro dat nu wordt genoemd ligt daar ruim boven.

 Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout