Zitten ondernemers op een verplichte AOV te wachten?

15 augustus 2019

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is op dit moment een veel besproken onderwerp. Het merendeel van de ondernemers is inmiddels al bekend met de mogelijke plannen om een verplichte AOV in te voeren. Yezzer heeft recentelijk twee onderzoeken gehouden onder ZZP’ers en klein MKB’ers met betrekking tot een AOV. Wat vinden zij er eigenlijk van? Yezzer ging op onderzoek uit.  

We kunnen er geen genoeg van krijgen, of toch wel? Je kan er bijna niet meer om heen, er wordt veel over gediscussieerd, de verplichte AOV. Veel ondernemers zijn er inmiddels mee bekend dat een AOV in het algemeen toch wel  belangrijk kan zijn. Op het moment dat, vanwege de gezondheid, werkzaamheden niet meer verricht kunnen worden, is er met een AOV een dekking van het inkomen. Wanneer er geen AOV is en je als ondernemer geen werkzaamheden meer kan verrichten , leidt dit vaak tot een geheel of een gedeeltelijk inkomensverlies. .

Onderzoek 1: Wil jij dat er een verplichte AOV komt?

Uit ons onderzoek blijkt dat de meeste ondernemers niet achter de plannen staan voor een mogelijke verplichte AOV. 65% geeft aan geen verplichte AOV te willen. Waarom is dit zo? Een belangrijke reden die ondernemers aangeven in het onderzoek is dat zij graag zelf in de hand willen hebben of zij wel of niet verzekerd zijn. Een andere reden die wordt genoemd is dat door verplicht stelling ondernemers zich niet meer vrij voelen in het maken van eigen keuzes binnen het ondernemerschap. Ondernemers geven aan dat zij zich gedwongen voelen tot het nemen van een verzekering terwijl zij hier nog geen behoefte aan hebben, bijvoorbeeld omdat ze nog in de opstart fase zitten.

 

Onderzoek 2: Heb jij een AOV?

Hebben veel ondernemers al een AOV? Het belang van een AOV is duidelijk, daarom zou je denken dat een groot aantal ondernemers deze verzekering al heeft. Niets is minder waar.

Uit ons onderzoek is gebleken dat 44% van de respondenten over een AOV beschikt. Dit in verhouding tot de 56% die aangeeft geen AOV te hebben. Een reden die wordt aangeven is dat zij de AOV een complex product vinden en ze dit misschien op latere termijn willen regelen. Een eerder onderzoek van het CBS wijst uit dat 4 op de 10 ZZP’ers in Nederland geen voorzienig heeft geregeld voor arbeidsongeschiktheid. Daarnaast blijkt ook uit dit onderzoek dat in de laagste inkomenscategorie zelfs minder dan een kwart van deze groep iets heeft geregeld hiervoor.

Daarnaast geven ondernemers aan dat zij nu voorlopig geen AOV nemen omdat zij eerst duidelijkheid willen over wat er echt gaat gebeuren met betrekking tot een verplichte AOV.

 

Ben jij benieuwd wat een AOV voor jou kost of wil je hier graag meer over weten? Doe dan een vrijblijvende vergelijking op onze website en check wat dit voor jou betekent.

 

 Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout