CNV wil een verplichte AOV voor zzp’ers

12 mei 2015

In een interview met het Financieele Dagblad heeft CNV-voorzitter Maurice Limmen gepleit voor het verplicht stellen van een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) voor zelfstandigen. De AOV is inderdaad een zeer noodzakelijke verzekering, maar het verplicht stellen is misschien wel een stap te ver.

Ongeveer 1 op de 10 werkenden in ons land is een zzp’er. De helft van deze zzp’ers bouwt geen pensioen op. Bij het bereiken van de pensioendatum zijn ze hierdoor aangewezen op de AOW en eventueel een beperkt pensioen uit vroegere dienstbetrekkingen. Een nog groter probleem is dat tweederde van deze groep geen AOV heeft. Bij het arbeidsongeschikt raken bestaat er dus geen recht op een uitkering. Voor werknemers zijn er vangnetten bij arbeidsongeschiktheid, maar zelfstandigen moeten hier zelf verzekeringen voor afsluiten.  Verplichtstellen zou wel een oplossing zijn, maar daar zitten ook weer nadelen aan.

Waarom het afsluiten van een AOV verplicht stellen?

Doordat een overgroot deel van de zzp’ers ervoor kiest om geen pensioen op te bouwen en geen verzekering af te sluiten tegen arbeidsongeschiktheid, ontstaat er oneerlijke concurrentie.  Bedrijven met werknemers kunnen niet meer concurreren tegen de zzp’ers die naar verhouding lagere kosten hebben. Door een AOV verplicht te stellen moeten de tarieven meer gelijkgesteld worden. Ook een verplichte pensioendeelname door zzp’ers wordt al over gesproken.

Het verplicht stellen van de AOV heeft ook nadelige gevolgen

Voor het gemak wordt vergeten dat er veel zzp’ers zijn die met moeite het hoofd boven water kunnen houden. Gerekend over het jaar 2012 viel 15% van de zzp’ers onder de categorie “arme huishoudens”. Bij de werknemers was dit percentage slechts 3%. Een bijkomend nadeel is waarschijnlijk dat zzp’ers ook opgelegd gaat worden waar de AOV aan moet voldoen. Vanuit de overheid is het slimmer om zzp’ers informatie te verstrekken over de gevolgen van het niet hebben van een AOV.

Een zzp’ers die door arbeidsongeschiktheid niet meer kan werken, heeft geen recht op de WIA, waar werknemers wel recht op hebben. Het enige vangnet dat resteert is een bijstandsuitkering. Om hier aanspraak op te kunnen maken wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar het gezinsinkomen, het saldo van de spaarrekening en de overwaarde in het huis. 

AOV te kostbaar? Ervaar de verschillen per verzekeraar en per dekking

De meeste zzp’ers hebben geen AOV, omdat ze in de veronderstelling zijn dat deze verzekering zeer kostbaar is. Voor bijvoorbeeld oudere aannemers met een hoog inkomen, kan de maandelijkse premie inderdaad hoog oplopen. Voor de meeste vakgebieden is de hoogte van de premie te overzien. Je kunt de premie ook nog drukken door alleen te verzekeren voor wat je strikt noodzakelijk acht. Je kunt de premie bijvoorbeeld drukken door:

·        Een langere eigen risicoperiode te nemen (bijvoorbeeld 60 of 90 dagen)

·        Door genoegen te nemen met een relatief lage uitkering

·        Door alleen een uitkering te krijgen bij een grote mate van arbeidsongeschiktheid

·        Etc.

Een verplichtstelling is waarschijnlijk een te drastische maatregel. Het is belangrijker om zzp’ers meer bewust te maken van de gevolgen van het niet opbouwen van pensioen en het niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. 

Interesse in een andere verzekering via Yezzer? Zie hier bijvoorbeeld de rechtsbijstandverzekering.

Wil jij vrijblijvend en online direct AOV’s vergelijken en de bijbehorende premies voor jou te zien krijgen? Doe dan hier een AOV vergelijking.Yezzer uitgelicht in de pers door:
bnremercefwnu-zakelijksprout